Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
1988, Tom 26, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Ks. prof. dr hab. Czesław Jakubiec jako biblista Henryk Muszyński s. 5-11
Ks. prof. dr hab. Jan Stępień : kilka uwag o jego działalności naukowej Jan Łach s. 12-14
Saul a Dawid na tle genezy monarchii izraelskiej Lech Stachowiak s. 15-36
Teologiczne znaczenie stworzenia w Starym Testamencie Marian Gołębiewski s. 37-53
Analiza strukturalna w egzegezie psalmów Julian Warzecha s. 54-66
Ku dosłownej interpretacji Pieśni nad Pieśniami Tadeusz Brzegowy s. 67-95
Manna w tradycjach biblijnych Bogdan Poniży s. 96-116
Nowa hipoteza na temat pochodzenia pism znad Morza Martwego Stanisław Mędala s. 117-136
Nierozerwalność małżeństwa według 1 Kor 7, 10-11 Jan Załęski s. 137-146
Apostolat a charyzmat Pawła Roman Bartnicki s. 147-163
Pismo Święte a ekumenizm Michał Czajkowski s. 164-179
Problem powstania i przyjęcia przez Kościół "Corpus Paulinum" : kilka uwag w związku z hipotezą H.M. Schenkego Janusz Frankowski s. 180-204
Chrystus : pośrednik Nowego Przymierza (Hbr 1, 1-4) Jan Łach s. 205-220
Kościół jako Izrael według Apokalipsy Michał Wojciechowski s. 221-234
Proces powstawania "Corpus Paulinum" według H.M. Schenkego Janusz Frankowski s. 235-244
Przykłady pasterskie w nauczaniu Jezusa w Ewangelii Świętego Mateusza Ryszard Rumianek s. 245-249
"Podobny do syna człowieczego" : analiza porównawcza Ap 1, 12-16; 19, 11-16 Franciszek Sieg s. 250-255
Społeczny wymiar roku jubileuszowego Michał Czajkowski s. 256-261
"I widział Bóg, że było dobre" Anna Kamieńska s. 262-266
"Studia z biblistyki", t. IV, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Rafiński s. 267-273
"teraz zaś trwają te trzy", Stefan Moysa, Warszawa 1986 : [recenzja] Lucjan Balter s. 274-277
"Czasy katedr : sztuka i społeczeństwo 980-1420", Georges Duby, Warszawa 1986 : [recenzja] Georges Duby Stanisław Kobielus s. 278-281
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1987 Antoni Lewek s. 282-314