Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Theologica Varsaviensia
1965, Tom 3, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu (c.d.) Jerzy Nosowski s. 309-381
Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej : biskup Jodok z Rosenbergu Wincenty Urban s. 383-417
Pastoralny i ekumeniczny charakter Soboru Watykańskiego II a rozwój teologii katolickiej Stefan Moysa s. 419-470
Perspektywy nowych naświetleń klasycznej definicji cnoty... Stanisław Smoleński s. 471-488
Dyskusja nad pracą "Phänomenologie und Egologie, faktisches und transzendentales Ego bei Edmund Husserl", M. Nijhoff, Den Haag, 1963, s. 224 + X Józef Tischner s. 489-502
Królowa Jadwiga : c.d. : Fundacje Królowej Jadwigi Teofil Długosz s. 503-571
"Od religijności do mistyki : zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce", cz. I, "966-1795", Karol Górski, Lublin 1962 : [recenzja] Karol Górski Tadeusz Alfred Zajkowski s. 573-585
Ekumenizm Tadeusz Alfred Zajkowski Johannes Chrysostomus (aut. dzieła rec.) Joseph Hajjar (aut. dzieła rec.) Karl Ferdinand Ritter (aut. dzieła rec.) Bernhard Shultze (aut. dzieła rec.) s. 585-592
Prymat i kolegialność Tadeusz Alfred Zajkowski Hans Küng (aut. dzieła rec.) Karl Rahner (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Teodoro Ign. Jimenez Urresti (aut. dzieła rec.) s. 592-606
Kronika Akademii W. Kwiatkowski S. O. s. 607-608
Necrologium : sp. ks. prof. dr Bolesław Rosiński P. Chojnacki s. 609-610
Od Redakcji "Collectanea Theologica" s. 613