Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
2013, Tom 51, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Redaktora Naczelnego STV Jarosław A. Sobkowiak s. 11-13
Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW Piotr Tomasik s. 15-17
Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Roman Bartnicki s. 19-62
Służba Wydziału Teologicznego Kościołowi w Polsce Józef Łupiński s. 63-78
"Bądźcie spokojni o losy Akademii Teologii Katolickiej" : Kardynał Stefan Wyszyński a nasza alma mater Hubert J. Kaczmarski Jerzy Lewandowski s. 79-88
Wydział Teologiczny ATK jako prężny ośrodek naukowy Jacek Salij s. 89-96
Katechetyka w ATK i UKSW Aneta Rayzacher-Majewska s. 97-120
Misjologia, religioznawstwo i teologia ekumeniczna na ATK Jarosław Różański s. 121-134
Instytut Nauk Biblijnych (INB) na Wydziale Teologicznym UKSW : historia i stan obecny Waldemar Chrostowski s. 135-151
Instytut Teologii Systematycznej Jarosław Babiński Jerzy Lewandowski s. 153-162
Instytut Teologii Praktycznej Kazimierz Misiaszek s. 163-166
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa : historia, teraźniejszość i przyszłość Andrzej Adamski s. 167-180
Instytut Dialogu Kultury i Religii : teraźniejszość Witold Kawecki Tomasz Stępień s. 181-196
Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW : wczoraj, dziś, jutro Janusz Kręcidło s. 197-206
Rozwój strukturalny Wydziału Teologicznego UKSW Piotr Tomasik s. 207-216
Ośrodki naukowo-badawcze Wydziału Teologicznego UKSW Grzegorz M. Bartosik Agnieszka Grobelska s. 217-246
Przesłanie ostatnich słów Matatiasza (1Mch 2,49B-68) Grzegorz Baran s. 247-274
Miłość doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13, 8-10) Franciszek Mickiewicz s. 275-287
Tożsamość Kościoła według J. Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 289-301
Hymn dawniej i dziś, czyli o możliwościach ekspresji poetyckiego słowa w starożytnym kulcie i chrześcijańskiej liturgii Krzysztof Filipowicz s. 303-320
"Chwalcie Boga w waszym ciele! : Część I : Wierzyć wszystkimi zmysłami", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2012 : [recenzja] Jan Decyk Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Appointing Bishops in the First Centuries", Józef Grzywaczewski, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Józef Grzywaczewski (aut. dzieła rec.) s. 324-326
"Ateizm urojony : chrześcijańska odpowiedź na negację Boga", Sławomir Zatwardnicki, Kraków 2013 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Sławomir Zatwardnicki s. 327-333
"Nieznane, niepewne, niebezpieczne? : Szkic o Europie", Maciej Zięba, Warszawa 2011 : [recenzja] Andrzej Morka Maciej Zięba s. 333-336