Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 42
Studia Theologica Varsaviensia
1974, Tom 12, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziesięć lat istnienia półrocznika "Studia Theologica Varsaviensia" Edward Ozorowski s. 3-30
Autentyczność i jedność literacka Listu św. Pawła do Rzymian Kazimierz Romaniuk s. 31-44
Teologia jako refleksja nad doświadczeniem chrześcijańskim : studium w świetle fenomenologicznej metody Husserla Walerian Słomka s. 45-60
Nauka polskich teologów katolickich XVII i XVIII wieku o kulcie Serca Jezusowego Jerzy Misiurek s. 61-78
O kontekstualny charakter współczesnej homiletyki Zdzisław Grzegorski s. 79-118
Ostatni profesorowie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Hieronim Eug. Wyczawski s. 119-156
Hermeneutyka antropologii teologicznej : naukowa sesja interdyscyplinarna, ATK, 15-16 II 1973 r. s. 157
Hermeneutyka antropologii teologicznej Andrzej Zuberbier s. 159-166
Jak rozumieć biblijne wypowiedzi o człowieku Lech Stachowiak s. 167-176
Filozofia człowieka wobec teologii Mieczysław Gogacz s. 177-192
Objawienie człowieka Czesław Bartnik s. 193-201
Solidarność Boga z nami (Mk 1,4-14) Michał Czajkowski s. 201-209
Humanistyka i hermeneutyka Krzysztof Pomian s. 210-217
Kultura i wzajemne zrozumienie Elżbieta Rekłajtis s. 217-221
Wierność dogmatom i odrzucenie dogmatyzmu Jacek Salij s. 221-224
Filozoficzne koncepcje wspólnoty osób Mieczysław Gogacz s. 224-228
Wspólnota i osoba Leszek Kuc s. 228-230
Świadomość wspólnoty religijnej i jej społeczne uwarunkowania w Kościele polskim XIX wieku Daniel Olszewski s. 230-240
Jednostka a wspólnota w aspekcie psychologicznym Zenomena Płużek s. 240-243
Osoba a wspólnota w aspekcie socjologicznym Adam Stanowski s. 243-248
Jednostkowe czy zbiorowe zbawienie w Biblii? Marian Wolniewicz s. 248-252
Relacja człowieka do Boga w świetle liturgii katolickiej Stanisław Czerwik s. 253-258
Różnica między relacją człowieka do człowieka i relacją człowieka do Boga Mieczysław Gogacz s. 258-263
Hermeneutyczne znaczenie idei bogoczłowieczeństwa w świetle antropologii prawosławnej Wacław Hryniewicz s. 263-272
Problematyka relacji człowieka do Boga w Piśmie Świętym Józef Kudasiewicz s. 272-278
Z problematyki relacji człowieka do Boga w świetle protestanckiej hermeneutyki N. Testamentu Alfons Skowronek s. 279-283
Dwie hermeneutyki Leszek Kuc s. 283-288
Przyczynek do konstrukcji tematyki antropologii teologicznej Leszek Kuc s. 289-304
Seminarium naukowe historyków Kościoła Tadeusz Krahel s. 305-307
"Fenomenologia egzystencjalna", William A. Luijpen, Warszawa 1972 : [recenzja] Józef Smulczyński s. 308-313
"Teología del signo sacramental", Miguel Nicolau, Madrid 1969 : [recenzja] Czesław Rychlicki s. 313-316
"Etica medica", Bernard Häring, Roma 1972 : [recenzja] Stanisław Olejnik Bernard Häring (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Dobro wspólne : teoria i jej zastosowanie", Jan Krucina, Wrocław 1972 : [recenzja] Stanisław Olejnik Jan Krucina (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności : studium metaetyczne", Tadeusz Styczeń, Lublin 1972 : [recenzja] Tadeusz Ślipko Tadeusz Styczeń (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Życie seksualne", Paul Chauchard, Warszawa 1972 : [recenzja] Stefan Kornas s. 326-329
"Ethique catholique et éthique protestante“, R. Mehl, Neuchâtel 1970 : [recenzja] Tadeusz Sikorski R. Mehl (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Théologie science du Salut“, R. Latourelle, Bruges 1968 : [recenzja] Zdzisław Rogalski R. Latourelle (aut. dzieła rec.) s. 332-333
"Quadriga virtutum : die Kardinaltugenden in der Geistesgeschichte der Karolingerzeit", Sibylle Mähl, Köln 1969 : [recenzja] Antoni Młotek Sibylle Mähl (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Ks. Stanisław Grodzicki SJ", Kazimierz Drzymała, [Kraków 1973] : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski s. 334-336
"Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim 1773-1794", Danuta Teofilewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel s. 336-339
"Antanas Mackevičius 1863-1864 metu sukilimo reikšme lietuviu tautos istorioje", Jouzas Žiugžda, Vilnius 1971 : [recenzja] Tadeusz Krahel Juozas Žiugžda (aut. dzieła rec.) s. 339-340
Kronika ATK : II semestr 1972 Tadeusz Sikorski s. 341-349