Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
1979, Tom 17, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pieśń o Miłości Chrystusa do Kościoła : Ef 5, 25b-27 Andrzej Suski s. 3-42
Miłość braterska według św. Jana w świetle Ewangelii synoptycznych i św. Pawła Teofil Herrmann s. 43-64
Etyka objawiona a naturalna w Rz 1, 18-32 Ryszard Moń s. 65-80
Uwagi o historii teologii Edward Ozorowski s. 81-94
Udział Maryi w tajemnicy Odkupienia według Justyna Miechowity (1590-1649) Edward Pohorecki s. 95-116
Liturgia jako uobecnienie zbawienia według Vaticanum II i posoborowej teologii Bogusław Nadolski s. 117-136
Konflikty ról społecznych na podłożu religijnym Janina Mil s. 137-158
Charakter wierzeń religijnych ludów Nowej Gwinei Władysław Kowalak s. 159-188
Kosmos w religiach pozachrześcijańskich Tadeusz Dajczer s. 189-206
Starochrześcijańskie kolegia Fossorów Franciszek Stopniak s. 207-223
Stosunek Kościoła w Afryce rzymskiej II-V w. do pracy chrześcijan w rolnictwie i rzemiośle Jan Śrutwa s. 225-246
Najstarsza łacińska homilia : wstęp i przekład Wincenty Myszor s. 247-255
Człowiek a wspólnota w deklaracjach Episkopatu Francji Wiesław Mering s. 257-266
Wydział Teologii Katolickiej w Kinszasie Feliks Zapłata s. 267-271
Próba syntezy teologii F. von Baadera Tadeusz Gogolewski s. 273-280
Stan badań nad polską teologią moralną XVII w. Andrzej F. Dziuba s. 280-289
„Die jüdische Religion : eine Einführung”, Leo Prijs, München 1977 : [recenzja] Józef W. Rosłon Leo Prijs (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Contributi dell'antica letteratura giudaica per l'esegesi di Giovanni 3, 1-12, e 19, 25-27", Aristide Serra, Roma 1977 : [recenzja] Józef W. Rosłon Aristide Serra (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Struktura semantyczna neologizmów w listach św. Pawła z Tarsu", Remigiusz Popowski, Lublin 1978 : [recenzja] Remigiusz Popowski Józef W. Rosłon s. 295-297
"Wie Jesus das Abendmahl hielt", Rudolf Pesch, Freiburg i.br. (2)1978 : [recenzja] Roman Bartnicki s. 297-299
"Verantwortung und Gehorsam", Innsbruck 1978 : [recenzja] Alojzy Marcol s. 300-303
"Moralność jest dla ludzi : etyka chrześcijańskiego personalizmu", Bernhard Häring, Warszawa (2)1978 : [recenzja] Ewa Podrez Bernhard Häring (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Relationes stutus dioecesium in Magno Ducatu Lituaniae", Roma 1978 : [recenzja] Franciszek Stopniak s. 307-312
"Św. Bonawentura : życie i myśl", red. S.C. Napiórkowski, E.I. Zieliński, Niepokalanów-Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim E. Wyczawski S.C. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) E.I. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 312-314
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : I semestr 1978 Roman Karwacki s. 315-328