Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Theologica Varsaviensia
1985, Tom 23, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Antropologia chrześcijańska Karla Rahnera Leszek Kuc s. 5-29
Rola krwi w Starym Testamencie Ryszard Rumianek s. 77-83
Niebieska Jerozolima : temat biblijny w sztuce Stanisław Kobielus s. 85-107
Polskie przedstawienia "Scala salutis" na tle tematyki śmierci w sztuce i literaturze średniowiecznej Witold Rączkowski s. 109-148
Waldemar Cwenarski : portret artysty Andrzej Mrozowski s. 149-169
Treści ideowe dekoracji monumentalnej kościóła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nysie, dawniej kościoła klasztornego bożogrobców Jolanta Talbierska s. 171-218
Kościół popauliński świętego Ludwika we Włodawie : charakterystyka i geneza architektury Tadeusz Zadrożny s. 219-270
Powstanie konwentu kapucyńskiego w Lublinie : w pierwszej połowie XVIII w. Marek Budziarek s. 271-287
Nowy podręcznik teologii moralnej Andrzej F. Dziuba T. Goffi (aut. dzieła rec.) G. Piana (aut. dzieła rec.) s. 289-296
"Sztuka w służbie reformacji : śląskie ambony 1550-1650", Jakub Pokora, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Kobielus Jakub Pokora (aut. dzieła rec.) s. 297-299
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1984 Antoni Lewek s. 301-324