Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
1998, Tom 36, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Jerozolima w chrześcijańskiej myśli doktrynalnej i chrześcijańskiej pobożności Janusz Frankowski s. 5-10
Ewangelie Marka jako dawna biografia Detlev Dormeyer Julian Warzecha (tłum.) s. 11-30
Cykle typologiczne epizodów w Ewangelii Mateusza Andrzej Kowalczyk s. 31-49
Teologia jako nauka w "Super Boetium de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 51-86
Przełamanie finityzmu teologicznego w idei Boga pracującego Karola Ludwika Konińskiego Bogusława Lewandowska s. 87-112
Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania Jan Decyk s. 113-136
Równowaga wewnętrzna w życiu religijnym i kontemplacji Paweł Placyd Ogórek s. 137-176
Symbol w kontekście socjo-kulturowym Cyprian Rogowski s. 177-186
W drodze ku jedności z Kościołem "niechalcedońskim" Józef Kulisz s. 187-188
Dziedzictwo Mohylewa Józef Krasiński s. 189-197
Pascha sytuacji granicznych : doświadczenia liturgii w polskiej literaturze łagrowej Paweł Bortkiewicz s. 199-208
Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej Aniela Dylus s. 209-210
Teologia we Francji Lucjan Balter s. 211-220
Niektóre formy duszpasterstwa rodzin we współczesnej Francji Bronisław Mierzwiński s. 221-229
"Jezus jako święty w pismach Nowego Testamentu", Michał Wojciechowski, Warszawa 1996 : [recenzja] Stanisław Mędala Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Paulus von Tarsus : Zeuge und Apostel", Joachim Gnilka, Freiburg-Basel-Wien 1996 : [recenzja] Jan Załęski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 235-241
”Sünde und Erlösung im Neuen Testament”, red. Hubert Frankemölle, Freiburg-Basel-Wien 1996 : [recenzja] Jan Załęski Hubert Frankemölle (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Die Christologie der Pastoralbriefe", Karoline Läger, Münster 1996 : [recenzja] Jan Załęski Karoline Läger (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Kaspra Drużbickiego teologia krzyża", Jarosław M. Popławski, Lublin 1997 : [recenzja] Stanisław Urbański Jarosław M. Popławski (aut. dzieła rec.) s. 251-253
"Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995", opr. Ludwik Grzebień, Kraków 1996 : [recenzja] Jerzy Misiurek Ludwik Grzebień (aut. dzieła rec.) s. 254-255
"Duchowość kapłańska", Walerian Słomka, Lublin 1996 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Walerian Słomka (aut. dzieła rec.) s. 256-260
"Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti : migranti illegali : appello al primato della carità : Atti del Seminario sui migranti irregolari in Europa, München, 29 settembre-1 ottobre 1994", Città del Vaticano 1995 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 260-264
"Fundamente Europas : Christentum und europäische Identität", hrsg. von Ilona Riedel-Spangenberger, Albert Franz, Trier 1995 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Albert Franz (aut. dzieła rec.) Ilona Riedel-Spangenberger (aut. dzieła rec.) s. 264-266
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1997 Jan Decyk s. 267-283