Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
2000, Tom 38, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-8
Problem wyznania win Kościoła popełnionych w mijającym tysiącleciu Jacek Salij s. 9-19
Mówić o zbawieniu dziś Ignacy Bokwa s. 21-32
Wybrane zagadnienia teologiczne i filozoficzne pojawiające się w kontekście użycia nazwy "miłość" w odniesieniu do Boga w "Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do <De divinis nominibus> Pseudo-Dionizego Areopagity" Tadeusz Bartoś s. 33-63
Rola cnót politycznych w aktualizowaniu dobra wspólnego według św. Tomasza z Akwinu Ryszard Rybka s. 65-79
Idea uniwersalistyczna Stanisława Brzozowskiego wobec świadomości życia w obcej rzeczywistości Bogusława Lewandowska s. 81-97
Cierpienie człowieka na drodze grzechu według św. Katarzyny ze Sieny Jan Nowacki s. 99-137
Normatywny charakter współczesnej niewiary Józef Zabielski s. 139-156
Koncepcja osoby jako "podmiotu" i "miejsca" moralności według Paula Ricoeura Jarosław A. Sobkowiak s. 157-183
"Odpowiedzialność : kres czy transformacja pewnego pojęcia?" : Sprawozdanie z 29-go Kongresu Niemieckojęzycznych Teologów Moralności i Etyków Socjalnych (Tilburg/Bovendonk, 20 Marian Machinek s. 185-193
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Sekcję Teologii Duchowości Akademii Teologii Katolickiej Marek Szymula s. 195-199
Rodzina i jej wpływ na religijne postawy dzieci w literaturze pedagogicznej : próba zarysu historycznego Hanna Markiewiczowa s. 201-215
Niebo w hebrajskim obrazie świata Bogdan Wiktor Matysiak s. 217-226
"Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem : wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni", Stanisław Hałas, Kraków 1999 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej", Józef Tadeusz Milik, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Mędala Józef Tadeusz Milik (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Teologia modlitwy", S. Urbański, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Baran S. Urbański (aut. dzieła rec.) s. 233-237
"Mistyka drogą zjednoczenia z Bogiem", opr. merytoryczno-naukowe S. Urbański, red. M. Szymula, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Szymula M. Szymula (aut. dzieła rec.) S. Urbański (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa : analiza hermeneutyczna tekstów celebracji", Adam Durak, Warszawa 1999 : [recenzja] Jan Decyk Adam Durak (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Komentarze Mszalne : czas Adwentu i Bożego Narodzenia", opracował Andrzej Rojewski, Włocławek 1999 : [recenzja] Jan Decyk Andrzej Rojewski (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Bóg w przedszkolu i w szkole : zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej", red. Zbigniew Marek, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Andrzej Hajduk Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim", część pierwsza, "Kaznodziejstwo w Kościele powszechnym", Kazimierz Panuś, Kraków 1999 : [recenzja] Waldemar Wojdecki Kazimierz Panuś (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Dialog w cieniu Auschwitz", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Współczesny indyferentyzm religijny : studium teologiczno-moralne", Józef Zabielski, Białystok 1999 : [recenzja] Alojzy Marcol Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 255-261
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1999 Ryszard Czekalski s. 263-288