Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
1970, Tom 8, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tabula dedicatoria s. 3
Curriculum vitae : Vincentius Kwiatkowski Aleksander Grużewski s. 5-11
Przemówienie JM Ks. Prof. D-ra J. Iwanickiego Rektora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie wygłoszone na otwarcie uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej ks. prof. dr-a W. Kwiatkowskiego J. Iwanicki s. 15-17
Przemówienie Prof. Ks. Dr. W. Poplatka Dziekana Wydziału Teologicznego i przewodniczącego Delegacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego W. Poplatek s. 19-20
Naukowa sylwetka Profesora Ks. Dr. W. Kwiatkowskiego Władysław Miziołek s. 21-28
Twórczy wkład Ks. Profesora Wincentego Kwiatkowskiego w organizację naukową apologetyki nowoczesnej Ryszard Paciorkowski s. 29-39
Wpływ apologetyki totalnej na badania religioznawcze Jerzy Nosowski s. 41-49
System apologetyki totalnej jako przedmiot wykładów w wyższych seminariach duchownych Józef Myśków s. 51-65
Refleksje byłych studentów Wydziału Teologicznego UW i ATK na temat naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracy jubilata Wacław Majewski s. 67-73
Przemówienie Jubilata Wincenty Kwiatkowski s. 75-78
Formalna budowa własnej apologii Jezusa z Nazaretu Wincenty Kwiatkowski s. 79-139
Historyczna poznawalność Bożego Objawienia według R. Bultmanna Władysław Hładowski s. 141-166
Istotne warunki naukowego usystematyzowania apologetyki religioznawczej Zbigniew Ligęza s. 167-212
Formalna struktura osobowości w świetle teorii warstw psychicznych H. Rempleina Wojciech Tabaczyński s. 213-266
Geneza tytułu kyrios w listach św. Pawła Eugeniusz Tomaszewski s. 267-284
Cud w świetle zasady jednostajności przyrody Lucjan Kurowski s. 285-316
Koncepcja mitu R. Bultmanna wobec najnowszych osiągnięć religioznawczych Zygmunt Kłysz s. 317-354
Quid sibi illud Lucae Evangelistae ΕΠΙΣΤΑΤΑ re vera velit e4t quo modo se ad dynamicas quaestiones habeat Aleksander Grużewski s. 355-359
Sprawozdanie z posiedzeń zespołowej Katedry Apologetyki na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie za rok ak. 1967/68 i 1968 W. Tabaczyński s. 361-375
Teologia biblijna Nowego Testamentu Kazimierz Romaniuk s. 377-407
Ruch neounijny w Polsce w latach 1923-1939 Hieronim Eug. Wyczawski s. 409-420
Kult św. Marcina w Polsce do schyłku XVI w. Grażyna Karolewicz s. 421-445
Eutanazja : przyczynek do studium moralnego Tadeusz Sikorski s. 447-478
Posługa słowa w schemacie teorii informacji Zdzisław Grzegorski s. 479-507
Kronika Akademii : 15 lutego-30 czerwca 1969 r. L. Kuc s. 509-512