Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Theologica Varsaviensia
1966, Tom 4, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Natura katolickiej etyki : w jakim stopniu wskazania encykliki społecznej Mater et magistra są wyrazem objawienia Ignacy Różycki s. 5-34
Swoistość determinizmu sprawności w życiu moralnym Walenty Urmanowicz s. 35-121
Szkice z dziejów diecezji wrocławskiej : biskup Rudolf z Rüdesheim (1468-1482) Wincenty Urban s. 123-166
Zbiór materiałów do życia i działalności arcybpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Hieronim Eug. Wyczawski s. 167-249
Problem uwierzytelnienia posłannictwa Mahometa w świetle Koranu : dokończenie Jerzy Nosowski s. 251-337
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej Joachim Bar s. 339-357
"Das Amt der Einheit : Grundlegendes zur Theologie des Bischofsamtes", W. Stählin, J.H. Lerche, E. Fincke, L. Klein, K. Rahner, Stuttgart 1964 : [recenzja] T.A. Zajkowski E. Fincke (aut. dzieła rec.) L. Klein (aut. dzieła rec.) J.H. Lerche (aut. dzieła rec.) K. Rahner (aut. dzieła rec.) W. Stählin (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Una mystica persona : die Kierche als das Mysterium der Idnetität des Heiligen Geistes in Christus und den Christenb : eine Person in vielen Personen", Heribert Mühlen, Paderborn 1964 : [recenzja] Heribert Mühlen T.A. Zajkowski s. 363-364
"Symbole der Kirche : die Ekklesiologie der Väter", Hugo Rahner, Salzburg 1964 : [recenzja] T.A. Zajkowski Hugo Rahner (aut. dzieła rec.) s. 364-366
"Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes", Rolf Gögler, Düsseldorf 1963 : [recenzja] T.A. Zajkowski Rolf Gögler (aut. dzieła rec.) s. 366-367
"Origène et la ’connaisance mystique’", H. Crouzel, Bruges 1961 : [recenzja] T.A. Zajkowski H. Crouzel (aut. dzieła rec.) s. 367-368
"Origène et la philosophie", H. Crouzel, Paris 1962 : [recenzja] T.A. Zajkowski H. Crouzel (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Virginité et mariage selon Origène", H. Crouzel, Bruges 1963 : [recenzja] H. Crouzel T.A. Zajkowski s. 369
"L’épiscopat dans l’Église : réflexion sur le ministère sacerdotal", Paul Anciaux, Bruges 1963 : [recenzja] T.A. Zajkowski Paul Anciaux (aut. dzieła rec.) s. 370
"Die katholische Kirche und die Rassenfrage", Yves Congar, Rechlinghausen 1961 : [recenzja] Yves Congar T.A. Zajkowski s. 370-371
"Le Problem du Droit du Guerre dans la pensée de Pie XII", Renè Coste, Paris 1962 : [recenzja] T.A. Zajkowski Renè Coste (aut. dzieła rec.) s. 371-373
"Życie Maryi Matki Bożej", A. Nicolas, Eug. Dąbrowski, Poznań 1964 : [recenzja] Eug. Dąbrowski (aut. dzieła rec.) A. Nicolas (aut. dzieła rec.) s. 373-375
"Gratia plena, studia teologiczne o Bogurodzicy", red. Bernard Przybylski Bernard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 375-380
"Wspólnoty chrześcijańskie : grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku", Jerzy Kłoczowski, Kraków 1964 : [recenzja] Jerzy Kłoczowski s. 380-381
"O. Otto od Aniołów karmelita bosy : Duchowość Zakonna według nauki O. Hieronima od św. Jacka (Andrzeja Cyrusa) : studium historyczno-teologiczne", Kraków 1965 : [recenzja] s. 381-383
"Episkopat und Primat", Karl Rahner, Joseph Ratzinger, Freiburg-Basel-Wien 1961 : [recenzja] Kazimierz Hoffmann Karl Rahner (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 383-387
"The Modern Theology of Tradition", J.P. Mackey, London 1962 : [recenzja] Edmund Wilemski J.P. Mackey (aut. dzieła rec.) s. 387-399