Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
1993, Tom 31, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Śp. ks. prof. dr hab. Czesław Jakubiec (1909-1993) Stanisław Mędala s. 5-7
O jedności miłości Boga i bliźniego : "Schriften zur Theologie", t. VI, Einsiedeln-Zürich-Köln 1965 : [recenzja] Karl Rahner Marek Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 9-26
Relajca chrystologii i antropologii jako model interpretacyjny teologii Karla Rahnera Ignacy Bokwa s. 27-37
Antropologia Karla Rahnera i jej źródła filozoficzne wobec zarzutu apriorycznej dedukcji danych objawienia Marek Chojnacki s. 39-55
Od ontologii poznania do uzasadnienia możliwości objawienia : wstępna analiza kontekstu filozoficznego teologii Karla Rahnera Marek Chojnacki s. 59-95
Encyklika "Redemptor hominis" o odkupieniu Andrzej Zuberbier s. 97-107
Dogmat o zbawieniu w Jezusie Chrystusie różnie przedkładany w przepowiadaniu i wyjaśniany w teologii Tadeusz Dionizy Łukaszuk s. 109-128
Jak polityczny powinien Helmut Krätzl s. 129-142
Wykład abpa Ignacego Raczyńskiego w rozwój teorii kaznodziejstwa na początku XIX w. Waldemar Wojdecki s. 143-153
Objawienie Boże a ewangelizacja według Vaticanum II Antoni Lewek s. 155-195
Sacrum silentium Bogusław Nadolski s. 197-212
Wykład estetyki benedyktyńskiej w traktacie Teofila Prezbitera "Diversarum artium schedula" Stanisław Kobielus s. 213-224
Argumentacja współczesnego Kościoła na rzecz człowieczeństwa nienarodzonych Piotr Morciniec s. 225-244
Program wykształcenia pastoralnego alumnów w seminariach polskich w połowie XIX wieku i jego realizacja na przykładzie Seminarium św. Jana Chrzciciela w Warszawie Waldemar Wojdecki s. 245-252
Twórczość pisarska o. Aleksandra Mienia, kapłana rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Tadeusz Pikus s. 253-266
Dzieło Karla Rahnera w nowszej dyskusji : sympozjum rahnerowskie w Innsbrucku, 30.9-3.10.1993 Ignacy Bokwa s. 267-270
"La famiglia polacca e l'emigrazione", Adam Skreczko, Roma 1993 : [recenzja] Józef Zabielski Adam Skreczko (aut. dzieła rec.) s. 271-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Szczepanowice nad Dunajcem : dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kawlwińskiej", Roman Darowski, Kraków 1993 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 273-278
"Fundamentaltheologie II : Der Mensch - Bewusste Nachfolge im Volk Gottes", Karl-Heinz Neufeld, Stuttgart 1993 : [recenzja] Ignacy Bokwa s. 278-280
Kronika wydziałów : II półrocze 1992 Ignacy Bokwa s. 281-295