Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Studia Theologica Varsaviensia
1986, Tom 24, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Ks. prof. dr hab. Ryszard Paciorkowski Wojciech Tabaczyński s. 5-18
Bultmannowski postulat demitologizacji i egzystencjalnej interpretacji Ewangelii w ujęciu współczesnej literatury teologicznej w Polsce Kazimierz Tuszyński s. 19-39
Miejsce matki Mesjasza w Piśmie Świętym : syntetyczny schemat mariologii biblijnej Bernard Wodecki s. 41-60
"Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane" : analiza Mt 6,19-7,12 Janusz Tum s. 61-98
Sprawowanie pojednania w liturgii Mszy Św. Jan Decyk s. 99-144
Tajne stowarzyszenia szamańskie na kontynencie północnoamerykańskim Tadeusz Dajczer s. 145-167
Konformizm czy opozycja? : Kapucyni lubelscy wobec sprawy narodowej w XVIII i XIX w. Marek Budziarek s. 169-195
Oda o Norei (NHC IX, 2) : wstęp, przekład z języka koptyjskiego, komentarz Wincenty Myszor (aut. dzieła rec.) s. 197-203
"Zaśnięcie" Najświętszej Maryi Panny : wersja saidzka : wstęp, tłumaczenie, komentarz Katarzyna Urbaniak s. 205-218
Indeks biblijny do twórczości Adama Mickiewicza : wprowadzenie Marek Połomski s. 219-275
Encyklopedia katolicka jako narzędzie pracy teologicznej Andrzej Zuberbier s. 277-284
Medytacje o mistyce Stanisław Urbański s. 285-291
"Die islamische Gnosis : die extreme Schia und die Alawiten", Heinz Halm, Zürich-München 1982 : [recenzja] Wojciech Dembski Heinz Halm (aut. dzieła rec.) s. 292-297
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 1985 Antoni Lewek s. 299-327