Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Theologica Varsaviensia
1969, Tom 7, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagadnienie dualizmu antropologicznego w Starym Testamencie i literaturze międzytestamentalnej Lech Stachowiak s. 3-32
Główne tendencje we współczesnej teologii Bolesław Kominek s. 33-48
Początki "nowej" teologii Ignacy Różycki s. 49-103
Świadek Chrystusowego życia : współczesna teologia protestancka o pośrednictwie N.M. Panny Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 105-127
Istota świętości chrześcijańskiej Walenty Urmanowicz s. 129-152
Typologia pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Władysław Jacher s. 153-175
Sangalleński wzór w polskiej liturgii Zdzisław Obertyński s. 177-185
Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce Eugeniusz Wiśniowski s. 187-237
Sprawa seminarium z historii Kościoła w nieakademickich zakładach teologicznych Hieronim Eug. Wyczawski s. 239-243
Uwagi o pracy międzydyscyplinarnej Leszek Kuc Andrzej Zuberbier s. 245-260
Zbiór materiałów do dziejów opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku Henryk Rybus s. 261-269
Jana Sartorisa itinerarium S. Thomae Paweł Kielar s. 271-276
Teologowie protestanccy o mariologii II Soboru Watykańskiego Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 277-284
"Islamskaja etika i jej socjalnyj smysł", M.T. Stepanianc, [w:] "Woprosy Filozofii", 2, 1966, pp. 100-109 : [recenzja] J. Nosowski M.T. Stepanianc (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Ostatni etap dziejów Kościoła w Polsce przed nowym tysiącleciem (1815-1965)", Wincenty Urban, Rzym 1966 : [recenzja] Z. Obertyński Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) s. 288-294
"Revue d'Histoire Ecclesiastique", t. 62 (1967), nr 1-3 A. Guryn s. 295-311
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne", t. 1, Katowice 1968 Walenty Wójcik s. 311-315
Katechetyka : aktualne problemy katechetyczne we Francji Jan Charytański s. 315-337
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia : c.d. Joachim Bar s. 339-421
Kronika Akademii : październik 1968 - styczeń 1969 r. L. Kuc s. 422-424