Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Theologica Varsaviensia
2008, Tom 46, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-11
Historia i stan obecny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Waszawie : w 190. rocznicę bulli papieża Piusa VII z 3 października 1818 r. zatwierdzającej wydział Roman Bartnicki s. 13-70
Słowa wdzięczności dla Ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Roman Bartnicki s. 71-77
Twórczość naukowa prof. dr hab. Pawła Placyda Ogórka OCD Stanisław Urbański s. 79-105
Eucharystia a stare i nowe przymierze Andrzej F. Dziuba s. 107-133
System Chrystiana Wolffa i manualistyka teologiczna Andrzej Perzyński s. 135-146
Negacja grzechu pierworodnego zawarta w idei mitu "dobrego dzikusa" w dziełach J.J. Rousseau Agata Popkowska s. 147-161
Wokół pojęcia nowoczesności Ignacy Bokwa s. 163-180
Ludzka natura Jezusa w świetle jego koranicznych tytułów teologicznych Robert Maszkowski s. 181-195
Granice wiary i niewiary : perspektywa teologicznomoralna Jarosław A. Sobkowiak s. 197-208
Islam a agnostycyzm Tomasz Stefaniuk s. 209-224
Zjawisko agnostycyzmu w dokumentach Kościoła Katolickiego Krzysztof Kietliński s. 225-236
W obronie egzegezy alegorycznej Marta Przyszychowska s. 237-241
Droga do zjednoczenia mistycznego z Bogiem u bł. Jana Taulera Piotr Piasecki s. 243-261
Papież feminista? : Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II w Krakowie Karolina Korobczenko s. 263-269
"Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza : teologia narratywna", Zdzisław Żywica, Olsztyn 2006 : [recenzja] Jan Łach Zdzisław Żywica (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła : eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego", Przemysław Kantyka, Lublin 2008 : [recenzja] Jacek Salij Przemysław Kantyka (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Sakramenty w służbie communio : studium teologiczno-komunikacyjne", Marek Jagodziński, Warszawa 2008 : [recenzja] Jacek Salij Marek Jagodziński (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Introibo ad altare Dei : księdzu profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa", red. Stanisław Szczepaniec, Kraków 2008 : [recenzja] Jan Decyk Stanisław Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 284-288
"Liturgia i piękno : nobilis pulchritudo", Piero Marini, Pelplin 2007 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Piero Marini (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II : zarys problematyki", Andrzej F. Dziuba, Warszawa 2006 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej F. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 290-293
"Izabela Katolicka", Manuel Fernandez Alvarez, Warszawa 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Manuel Fernandez Alvarez (aut. dzieła rec.) s. 293-296
"Wojna i konkwista : hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku", Wojciech Buchner, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Wojciech Buchner (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"La transmission de la fe en la familia : V Congreso Mundial Teologico-Pastoral : Valencia, 4-7 de Julio de 2006", Madrid 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 299-304
"La Bible du Coeur de Jésus : un livre de vie pour les générations du IIIe millénaire", Édouard Glotin, Paris 2007 : [recenzja] Édouard Glotin Jacek Poznański s. 304-309
"Breviarium fidei : wybór wypowiedzi doktrynalnych Kościoła", red. I. Bokwa, Poznań 2007 : [recenzja] Łukasz Żak Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 310-314
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2007 Wojciech Kluj s. 315-350