Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia Theologica Varsaviensia
1987, Tom 25, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-5
Brat Roger Schutz doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie s. 7-25
Doświadczenie Boga w kontekście współczesnego doświadczenia świata Hans Waldenfels Magdalena Kurkowska (tłum.) s. 27-45
Muzułmanie i chrześcijanie : partnerzy dialogu Alfons Skowronek s. 47-64
Problem ewangelizacji anonimowego chrześcijanina Julian Bednarz s. 65-90
Wewnętrzny związek Chrystusa z kościołem w aspekcie jedności Kościoła według Y. Congara Henryk Janus s. 91-108
Powołanie człowieka do nadprzyrodzonego celu w filozofii działania Maurice Blondela Antoni Kamiński s. 109-131
Odkupienie odnowionym stworzeniem w Chrystusie według konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" Władysław Sowa s. 133-147
Credo Izaaka Newtona : chrześcijaństwo ireniczne Elżbieta Nowosad s. 149-177
Hermeneutyka muzyczna : teoria i praxis Maria Piotrowska s. 179-199
Sympozjum naukowe na temat "Posoborowa odnowa Kościoła w Polsce z okazji 20-tej rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II" s. 201
Otwarcie sympozjum Remigiusz Sobański s. 201-203
Wprowadzenie w tematykę obrad Andrzej Zuberbier s. 203-206
Służba światu - zadaniem Kościoła Józef Glemp s. 206-213
Sobór Watykański II a Episkopat Polski Bohdan Bejze s. 213-224
Z dyskusji po wykładzie bpa Bohdana Bejzego Marian Banaszak Bohdan Bejze s. 224-225
Posoborowe zmiany w świadomości religijnej w Polsce Adam Stanowski s. 226-238
Posoborowa odnowa liturgii w Polsce Jan Miazek s. 238-252
Posoborowa odnowa biblijna w Polsce Jerzy Chmiel s. 253-263
Wspólnota - kolegialność - laikat Roman E. Rogowski s. 263-276
Odnowiony Kościół w dialogu ze światem Józef Łukaszewicz s. 276-279
Sytuacja ekumeniczna w Polsce Zdzisław Tranda s. 279-287
Ekumenizm w Polsce Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 288-296
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320
Zamknięcie sympozjum Helmut Juros s. 320-322
“Éduquer au dialogue des civilisations“, Mohammed Bedjaoui, Helder Camara, Roger Garaudy, Joseph Ki-Zerbo, Aurelio Peccei, Han Suyin, Lucien Morin, Quebéc 1983 Tadeusz Dajczer Roger Garaudy Joseph Ki-Zerbo Lucien Morin Aurelio Peccei Han Suyin Mohammed Bedjaoui (aut. dzieła rec.) s. 323-326
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1986 Antoni Lewek s. 327-358