Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
2011, Tom 49, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jarosław A. Sobkowiak s. 7-10
Znak a poszukiwania nowych symboli uczestnictwa w liturgii Jacek Nowak s. 11-22
Liturgia godzin hymnem na chwałę Boga Jan Decyk s. 23-34
Misterium wcielenia w jutrzni i nieszporach adwentowej liturgii godzin Krzysztof Filipowicz s. 35-55
W poszukiwaniu metody hermeneutycznej w liturgii : Warszawa, 15.04.2008 Matias Augé s. 57-73
Typologie analizy syntagmatycznej w hermeneutyce liturgicznej Jan Rusiecki s. 75-84
Hermeneutyka tekstów euchologijnych w kluczu diachronicznym i synchronicznym Andrzej Żądło s. 85-97
Hermeneutyka w służbie teologii liturgicznej Achillesa Marii Triakki SDB (1935-2002) Bogusław Migut s. 99-129
Ksiądz Adam Durak propagatorem hermeneutyki liturgicznej w Polsce Ireneusz Koziorzębski s. 131-140
Interpretacja tekstów biblijnych w liturgii Janusz Czerski s. 141-154
Strategia perswazyjna Marka Ewangelisty w świetle podejścia socjologicznego i antropologii kulturowej Janusz Kręcidło s. 155-169
Tajemnica grzechu pierworodnego w ujęciu Josepha Ratzingera Grzegorz Bachanek s. 171-190
Jednoczesne powstanie duszy i ciała człowieka według Grzegorza z Nyssy Marta Przyszychowska s. 191-206
Niepokalane poczęcie Bogurodzicy według Siergieja Bułgakowa Diana Kulak s. 207-225
"Moc słowa w liturgii : od tekstu pisanego do żywego słowa", Scott Hahn, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Scott Hahn (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Pastoralliturgisches Handlexikon : das Nachschlagwerk fur alle Fragen zum Gottesdienst", Rupert Berger, Freiburg-Basel-Wien 2008 : [recenzja] Piotr Waleńdzik Rupertb Berger (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Jezus nam przebacza : przygotowanie do sakramentu pojednania", Andrzej Franciszek Dziuba, Warszawa 2009 : [recenzja] Władysław Wyszowadzki Andrzej Franciszek Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Dlaczego modlimy się za kapłanów? : Znaczenie dnia kapłańskiego", Bogdan Giemza, Kraków 2010 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Bogdan Giemza (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Narzeczeni wobec ludzkiej płodności : studium pastoralne", Adam Dzióba, Rzeszów 2009 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Adam Dzióba (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"The good Earth : Reflection on Evangelization", Emilia Paola Pacelli, Rome 2010 : [recenzja] Janusz Gajda Emilia Paola Pacelli s. 238-244
"Kościołowi, który jest w Łodzi, powiedz...", Krzysztof Nykiel, Łódź 2010 : [recenzja] Albert Warso Krzysztof Nykiel (aut. dzieła rec.) s. 245-249
"Trattato di escatologia 2 : pensare la venuta del Signore", Antonio Nitrola, 2010 : [recenzja] Sylwester Jaśkiewicz Antonio Nitrola (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie", Jan Twardy, Przemyśl 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Jan Twardy s. 254-257
Kronika Wydziału Teologicznego : lipiec-grudzień 2010 Małgorzata Bogusiak Wojciech Kluj s. 259-288