Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Theologica Varsaviensia
1971, Tom 9, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tabula dedicatoria s. 4
Editionis gregorianae ab Academia Litterarum Cracoviensi institutae fata quae fuerint Georgius Schnayder s. 5-19
Wkład nauki polskiej do badań nad antykiem chrzescijańskim Andrzej Bober s. 21-50
Angelologia w "Pasterzu" Hermasa Edward Staniek s. 51-82
Leonidas Tadeusz Alfred Zajkowski s. 83-104
Elementy montanistyczne w eklezjologii Tertuliana przed formalnym przejściem na montanizm Emil Stanula s. 105-145
Zagadnienie herezji w listach św. Cypriana Wincenty Myszor s. 147-190
Problemy duszpasterskie w listach św. Cypriana Mateusz Bogucki s. 191-224
Miejsce i rola diakona w społeczności chrześcijańskiej : na podstawie "Didascalia apostolorum" Jacek St. Bojarski s. 225-262
Stosunek Klemensa Aleksandryjskiego do filozofii według "Stromata" Jerzy Wojtczak s. 263-288
Klasycyzm Klemensa Aleksandryjskiego Jan M. Szymusiak s. 289-302
Tradycja starochrześcijańska w doktrynie i duchowości Kościołów Wschodnich Jerzy Klinger s. 303-320
Niektóre poglądy teologiczne św. Augustyna w "De doctrina Christiana" na tle konstytucji "Dei verbum" Szczepan Pieszczoch s. 321-325
Nadprzyrodzoność działania ludzkiego w wypowiedziach Tomasza z Akwinu Andrzej Zuberbier s. 327-357
Jezus Chrystus i jego Kościół według J.S. Dreya Tadeusz Gogolewski s. 359-366
Gnostycyzm : przegląd publikacji Wincenty Myszor s. 367-424
Z problematyki sumienia Tadeusz Sikorski s. 425-427
"Św. Cyprian : Listy", Emil Stanula, tłum. W. Szołdrski, wstęp M. Michalski, Warszawa 1969 : [recenzja] Anna Słomczyńska M. Michalski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) W. Szołdrski (aut. dzieła rec.) s. 427-431
"Kościół w Polsce", tom 1, "Średniowiecze", red. Jerzy Kłoczowski, Kraków 1966 : [recenzja] Kazimierz Gabryel Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 431-434
"Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce", red. M. Rechowicz, Lublin 1969 : [recenzja] Kazimierz Gabryel M. Rechowicz (aut. dzieła rec.) s. 434-437
"Katolicka etyka życia osobistego", Stanisław Olejnik, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Stanisław Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 437-439
"Loi naturelle et autorité de l'Eglise", J. David, Paris 1968 : [recenzja] Tadeusz Sikorski J. David (aut. dzieła rec.) s. 440-441
“Le pécheur et la pénitence dans l’Eglise ancienne“, C. Vogel, Paris 1966; “Le pécheur et la pénitence au Moyen-âge“, C. Vogel, Paris 1969 : [recenzja] Tadeusz Sikorski C. Vogel s. 441-442
"Biblisch predigen : ein homiletisches Werkbuch", Bruno Dreher, Stuttgart 1968 : [recenzja] Antoni Lewek Bruno Dreher (aut. dzieła rec.) s. 442-444
Ogólnopolski Kurs Homiletyczny na ATK Antoni Lewek s. 444-448
Kronika Akademii Teologii Katolickiej : 1.VIII.1969-30.VI.1970 Antoni Lewek s. 449-476