Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
2007, Tom 45, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-10
Ewangelia pracy : biblijne podstawy etosu pracy Mirosław Kiedzik s. 11-27
Pawłowa koncepcja pojednania człowieka z Bogiem w 2 Kor 5, 18-21 Janusz Kręcidło s. 29-49
Od krytyki koncepcji ciała Chrystusa do pojęcia Ludu Bożego : Mannes Dominikus Koster i jego wkład w dwudziestowieczną eklezjologię Piotr Napiwodzki s. 51-77
Rola symbolu w filozofii neoplatońskiej Tomasz Stępień s. 79-95
Stolica Apostolska i kardynał Joseph Ratzinger wobec teologii wyzwolenia : refleksje wokół watykańskich instrukcji z roku 1984 i 1986 Daniel Brzeziński s. 97-108
Poszukiwanie wspólnych płaszczyzn dialogu Kościoła Katolickiego z buddyzmem w nauczaniu Jana Pawła II Leonard Fic s. 109-127
Brzozowski wobec kryzysu humanizmu nowożytnego Bogusława Lewandowska s. 129-143
Antropologiczno-teologiczne wyznaczniki podejścia do zagadnień bioetycznych z prawosławnego punktu widzenia Artur Aleksiejuk s. 145-161
Prawosławie a współczesne problemy bioetyczne Stanisław Skobel s. 163-173
Ewangelicka bioetyka jako opcja na rzecz życia Marcin Hintz s. 175-184
Czy chrześcijanie powinni się lękać postępu bio-techno-medycznego? Stanisław Warzeszak s. 185-196
"Wydobywanie dobra : teologia chrześcijańskiego miłosierdzia", Józef Zabielski, Białystok 2006 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Seweryn Rosik : teolog moralista", Joanna Wójcik, Lublin 2005 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Joanna Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Spowiednik wobec problemów społecznych", Tadeusz Borutka, Kraków 2006 : [recenzja] Tadeusz Borutka Andrzej F. Dziuba s. 203-206
"Confitemini Domino, quoniam bonus : księga pamiątkowa dedykowana śp. Księdzu profesorowi Adamowi Durakowi SDB (1949-2005), red. Jacek Nowak, Warszawa 2007 : [recenzja] Jan Decyk Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Komunikacyjny wymiar liturgii", Zdzisław Janiec, Sandomierz 2006 : [recenzja] Jan Decyk Zdzisław Janiec (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego 1833-1862", Janina Wołczuk, Wrocław 2005 : [recenzja] Janusz Smykowski Janina Wołczuk (aut. dzieła rec.) s. 214-216
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 2006 Ryszard Czekalski s. 217-255