Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
1977, Tom 15, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apologetyczna refleksja nad funkcją cudu w objawieniu Tadeusz Gogolewski s. 3-18
Historyczność genealogii Chrystusa w Mt 1,1-17 Jan Łach s. 19-35
Opis teologiczny Czesław Bartnik s. 37-52
Potrzeba i drogi integracji w chrystologii Władysław Łydka s. 53-75
"Sensus fidei" jako kryterium wiary według M.D. Kostera Leonard Fic s. 77-94
Nowe "ordo exsequiarum" a paschalne misterium Chrystusa Piotr Nitecki s. 95-110
Egzystencjalny charakter mitu Tadeusz Dajczer s. 111-145
Związki diecezji wrocławskiej z metropolią gnieźnieńską w latach 1418-1520 Kazimierz Dola s. 147-188
Z działalności charytatywnej Kościoła na terenie m. Krakowa w latach 1918-1939 Bronisław Panek s. 189-204
Poimandres : wstep, przekład, komentarz Wincenty Myszor s. 205-216
Wkład filologii północno-semickiej do współczesnej biblistyki Józef W. Rosłon s. 217-232
Sympozjum newmanowskie w Rzymie Irena Makowicz s. 233-242
Stulecie katolickiego uniwersytetu w Angers Ignacy Subera s. 243-245
Ogólnopolskie franciszkańskie sympozjum naukowe Wiesław Murawiec s. 247-254
Z badań nad uzdrowieniami nadzwyczajnymi w chrześcijaństwie Eugeniusz Tomaszewski s. 255-260
W. Kaspera synteza chrystologii Konrad Waloszczyk s. 261-266
Kościół w świecie : uwagi na marginesie książek: "Christentum innerhalb und ausserhalb der Kirche", Freiburg in Br. 1976, Herder, ss. 294; B. Lonergan, "Theologie im Pluralismus heiliger Kulturen", Freiburg im Br. 1975, Herder, ss. 192 Edward Ozorowski s. 266-272
Historia Kościoła według H. Jedina Franciszek Stopniak s. 273-286
"Science et foi, affrontement de deux langages", Ferdynand Chapey, Paris 1974 : [recenzja] Michał Mietliński Ferdynand Chapey (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Libération des hommes et salut en Jésus Christ : réflexions prosposées par le Conseil Permanent de l’Épiscopat suite à la Session Pastorale 1974“, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki s. 289-293
"Cahiers Evangile" 3 (1974), nr 8 : "Les miracles de l'Evangile" : [recenzja] Marian Rusecki s. 293-297
"Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu : Najstarszy obraz Chrystusa", O. Hugolin Langkammer, Katowice 1976 : [recenzja] O. Hugolin Langkammer Jan Łach s. 297-300
"Il papato nel medioevo", Walter Ullmann, Roma-Bari 1975 : [recenzja] Jan Śrutwa Walter Ullmann (aut. dzieła rec.) s. 300-305
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1975 Jerzy Bajda Tadeusz Dajczer Jan Wysocki s. 307-327