Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Theologica Varsaviensia
1982, Tom 20, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-6
Zbawczy i kosmiczny wymiar aktu liturgicznego : pojęcie liturgii wg Jana Pinska Jerzy Stefański s. 7-46
Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii Christiana Busz s. 47-68
Prefacje czterdziestodniowego przygotowania do obchodu paschalnego triduum w Mszale Rzymskim Pawła VI z r. 1975 Stanisław Czerwik s. 69-130
Odnowiona liturgia profesji zakonnej kobiet w "Ordo professionis religiosae" Zofia Jamróz s. 131-156
Modlitwy odnowionej liturgii sakramentu chorych wyrazem wiary Kościoła : "Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego..." (Jk 5, 15) Jan Janicki s. 157-171
Modlitwy błagalne ("preces") w laudesach i nieszporach Liturgii Godzin Jan Miazek s. 173-189
Tajemnica paschalna w euchologii, czytaniach biblijnych oraz w symbolach odnowionej liturgii pogrzebu Krzysztof Konecki s. 191-209
Dążenie do odnowy życia zakonnego u polskich benedyktynów w XVIII w. : "Służba Boża" w polskiej kongregacji benedyktyńskiej w XVIII w. Marian Kanior s. 211-240
Człowiek a odkupienie Władysław Łydka s. 241-252
Zakorzenienie się orędzia chrześcijańskiego w kulturze : w oparciu o nauczanie Papieża Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijańskich wartości kultury polskiej Marian Jaworski s. 253-266
Z dziejów myśli moralnej w średniowieczu Jan Pryszmont s. 267-299
"Das christliche Fest und seine Feier", Walter Dürig, St. Ottilien 1978 : [recenzja] Roman Karwacki Walter Dürig (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Ankunft Gottes und Handeln des Menschen : Thesen über Kult und Sakrament", R. Schaeffler, P. Hünermann, Herder-Freiburg 1977 : [recenzja]; "Anthropologie dese Kults : die Bedeutung des Kults für das Überleben des Menschen", Herder-Freiburg 1957 : [recenzja] R. Schaeffler Jerzy Stefański P. Hünermann (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Exegese des Alten Testaments : Leitfaden der Methodik : ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen", Hermann Barth, Odil Hannes Steck, Neukirchen-Vluyn 1978 : [recenzja] J.W. Rosłon Hermann Barth (aut. dzieła rec.) Odil Hannes Steck (aut. dzieła rec.) s. 306-307
"A Bibliographical Guide to New Testament Research", R.T. France (ed. by), Cambridge 1979 : [recenzja] J.W. Rosłon R.T. France (aut. dzieła rec.) s. 307-308
"Apokryfy Nowego Testamentu", red. Marek Starowieyski, Lublin 1980 :[recenzja] J.W. Rosłon Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 308-309
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1980 Tadeusz Dajczer s. 311-328