Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
1983, Tom 21, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-5
Z historii teologii moralnej w ostatnich wiekach : w kierunku odnowy Jan Pryszmont s. 7-51
Tajemnica Krzyża a życie chrześcijańskie : z myśli teologicznej o. St. Papczyńskiego Tadeusz Rogalewski s. 53-73
Twierdzenia empiryczne, filozoficzne i teologiczne w katolickiej nauce społecznej Paweł Góralczyk s. 75-92
Personalistyczne uzasadnienie norm moralnych w nauce Soboru Watykańskiego II Wojciech Bołoz s. 93-125
Wojna i pokój w refleksji teologicznej René Coste'a Andrzej Świątczak s. 127-137
Funkcjonalność moralna "historyczności" według teologii J.B. Metza Jan Wolny s. 139-152
Rozumienie w teologii Czesław Bartnik s. 153-168
Kosmiczny wymiar inicjacji kalifornijskich Tadeusz Dajczer s. 169-219
Elementy metodyki pracy naukowej Józef Myśków s. 221-259
Posługa Słowa Bożego w nauczaniu i praktyce Jana Pawła II Waldemar Wojdecki s. 261-269
Ks. Eugeniusz Tomaszewski : teolog i duszpasterz (1918-1978) Ignacy Dec s. 271-279
Z niwy badań nad Starym Testamentem : pokłosie kongresu Wiesław Józef Rosłon s. 281-308
"Teologia moralna czy etyka teologiczna? : Studium z metateologii moralności", Helmut Juros, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Zuberbier Helmut Juros (aut. dzieła rec.) s. 309-312
"Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich", Eugeniusz Weron, Poznań-Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisław Olejnik Eugeniusz Weron (aut. dzieła rec.) s. 313
"L'amour qui change le monde : théologie de la charité", René Coste, Paris 1981 : [recenzja] Andrzej Świątczak René Coste (aut. dzieła rec.) s. 313-317
"Dalla scontentezza alla speranza cristiana", Felice Adalberto Bednarski, Roma 1980 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Felice Adalberto Bednarski (aut. dzieła rec.) s. 317-320
"La santificación del trabajo", José Luis Illanes, Madrid 1980 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 320-322
Kronika Wydziału Teologicznego : semestr II roku akademickiego 1981 Waldemar Wojdecki s. 323-340