Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
2005, Tom 43, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-11
"Łaski pełna" : teologiczna refleksja nad pobożnością maryjną Ignacy Bokwa s. 13-27
Komunikacyjno-komunijna wizja inkulturacji wiary Marek Jagodziński s. 29-54
J 19, 25-27 w interpretacji łacińskich ojców Kościoła Marta Przyszychowska s. 55-78
Sensus fidei jako dar Ducha Świętego dla Kościoła Leon Siwecki s. 79-98
Tajemnica człowieka Jerzy Skawroń s. 99-115
Pominięcie "Evocatio Dei" w traktacie konstytucyjnym Unii Europejskiej a sekularyzacja chrześcijańskiego świata : aspekt teologiczno-epistemologiczny Dominik Kubicki s. 117-137
W 40-lecie dekretu "Unitatis redintegratio" Wojciech Hanc s. 139-140
Z historii "Unitatis redintegratio" Leonard Górka s. 141-153
Podstawy i pojęcie ekumenizmu w ujęciu dekretu "Unitatis redintegratio" Soboru Watykańskiego II Wojciech Hanc s. 155-171
Hierarchia prawd w dekrecie "Unitatis redintegratio" Sławomir Pawłowski s. 173-182
"Dekret o ekumenizmie" w spojrzeniu teologów prawosławnych Jerzy Tofiluk s. 183-191
Dekret o ekumenizmie w spojrzeniu ewangelików Karol Karski s. 193-199
"The Thessalonians Debate : Methodological Discord or Methodological Synthesis?", K.P. Donfried, J. Beutler eds., Eerdmans 2000 : [recenzja] Janusz Kręcidło Johannes Beutler (aut. dzieła rec.) Karl P. Donfried (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"The Shadow of the Almighty : Father, Son and Spirit in Biblical Perspective", Ben Witherington III, Laura M. Ice, Eerdmans 2002 : [recenzja] Janusz Kręcidło Ben Witherington III (aut. dzieła rec.) Laura M. Ice (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu", Marek Piela, Kraków 2003 : [recenzja] Michał Wojciechowski Marek Piela (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Koniec świata czy apokatastaza? : Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej", Piotr Briks, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski Piotr Briks (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów", Bogusław Kochaniewicz, Roma 2004 : [recenzja] Jacek Salij Bogusław Kochaniewicz (aut. dzieła rec.) s. 216-220
"Wprowadzenie do liturgii", Bogusław Nadolski, Kraków 2004 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Prospettive teologiche per U XXI secolo", Rosino Gibellini (ed.), Brescia 2003 : [recenzja] Dariusz Piskorski Rosino Gibellini (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Przyjaźń w "Etykach" Arystotelesa, w pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie", Janusz Nawrot, Poznań 2004 : [recenzja] Michał Czajkowski Janusz Nawrot (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Pamięć i tożsamość", Jan Paweł II, Kraków 2005 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Jan Paweł II (aut. dzieła rec.) s. 233-237
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2004 Ryszard Czekalski s. 239-264