Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Studia Theologica Varsaviensia
1963, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Marian Michalski s. 3
Metoda myślenia naukowego Wincenty Kwiatkowski s. 5-32
Eschatologia św. Pawła Jan Stępień s. 33-171
Sieć parafialna diecezji łuckiej w 1726 roku Teofil Długosz s. 173-213
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia Joachim Bar s. 215-282
"Die Kirche im Neuen Testament", Rudolf Schnackenburg, Freiburg i. Br. 1961 : [recenzja] Władysław Miziołek Rudolf Schnackenburg (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Die heilige Schrift und die Tradition : zu den neuren Kontroversen über das Verhältnis der heiligen : Schrift zu den nichtgeschriebenen Traditionen", Josef Rupert Geiselmann, Freiburg 1962 : [recenzja] Edmund Wilemski Josef Rupert Geiselmann (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"Die Glaubenslehre des Islam", Herman Steiglecker, München 1959-1962 : [recenzja] Jerzy Nosowski Herman Steiglecker (aut. dzieła rec.) s. 296-299
"Comprendre l'Islam", Frithjof Schoun, Paris 1961 : [recenzja] Jerzy Nosowski Frithjof Schoun (aut. dzieła rec.) s. 300-303
Z kroniki Uczelni B.J. Gawecki s. 304
Śp. Wiktor Wąsik (23 XII 1883 - 16 VII 1963) Bolesław J. Gawecki s. 305-310