Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
2009, Tom 47, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jarosław A. Sobkowiak s. 9-12
Motywy na rzecz katechezy dorosłych Kazimierz Misiaszek s. 13-25
Katechumenalny i mistagogiczny charakter roku liturgicznego : historia i teraźniejszość Daniel Brzeziński s. 27-47
Katecheza dorosłych w perspektywie inicjacji chrześcijańskiej dzieci i młodzieży Stanisław Dziekoński s. 49-67
Wymiary pedagogizacji w katechezie dorosłych Janusz Mastalski s. 69-80
Katechizm dla dorosłych : doświadczenia włoskie, potrzeby polskie Piotr Tomasik s. 81-95
Formacja dorosłych w strukturach Akcji Katolickiej w świetle refleksji teologicznej ks. Stefana Wyszyńskiego Rafał Bednarczyk s. 97-110
Koncepcja i aksjologia obrazu według Jana Damasceńskiego na podstawie "Trzech mów apologetycznych przeciwko tym, którzy odrzucają święte obrazy" Piotr Feliga s. 111-128
Pius XII i Sobór Watykański II : sprawozdanie z sympozjum Andrzej Dobrzyński s. 129-134
"Metodologia : elementarz studenta", Wojciech Cichosz, Gdańsk 2000 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Wojciech Cichosz (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Mirabile laudis canticum : Liturgia Godzin : dzieje i teologia", red. H.J. Sobeczko, Opole 2008 : [recenzja] Jan Decyk H.J. Sobeczko (aut. dzieła rec.) s. 138-142
"The Oxford History of Christian Worship", red. G. Wainwright, K.B. Westerfield Tucker, Oxford 2006 : [recenzja] Paweł Cieślik K.B. Westerfield Tucker (aut. dzieła rec.) G. Wainwright (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Jesucristo, salvación de todos", Luis F. Ladaria, Madrid 2007 : [recenzja] Jacek Poznański Luis F. Ladaria (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Camminare nella luce dell'amore : i fondamenti della morale cristiana", Livio Melina, Jose Noriega, Juan Jose Perez-Soba, Siena 2008 : [recenzja] Andrzej Dziuba Juan Jose Perez-Soba Livio Melina (aut. dzieła rec.) Jose Noriega (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"W nadziei jesteśmy odkupieni : komentarz do Encyklik Benedykta XVI 'Spe salvi'", Jerzy Lewandowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jerzy Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 154-155
"Prawo wobec moralności : Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa", Krzysztof Wroczyński, Lublin 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Krzysztof Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 156-159
"Lew i Baranek : o duchowości mężczyzny", Adam Rybicki, Lublin 2008 : [recenzja] Mateusz Kowalczyk Adam Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Ucisk i strapienie", Adam Kozłowiecki, Warszawa 2008 : [recenzja] Janusz Gajda Adam Kozłowiecki (aut. dzieła rec.) s. 162-167
"With Christ in Scripture", Clive Dillon-Malone, Ndola-Zambia 2008 : [recenzja] Janusz Gajda Clive Dillon-Malone (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Ojciec Marian Żelazek SVD, Ojciec Trędowatych", red. Tomasz Szyszko, Warszawa 2008 : [recenzja] Leon Nieścior Tomasz Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Wokół koncepcji inkulturacji", Jarosław Różański, Warszawa 2008 : [recenzja] Waldemar Cisło Jarosław Różański (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Niewyczerpane źródło świętości : eschatologiczne ukierunkowanie adoracji w nauczaniu Jana Pawła II", Cezary Smuniewski, Kraków 2008 : [recenzja] Dominika Żukowska Cezary Smuniewski (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"Gołębica w rozpadlinach skalnych", Danuta Michałowska, Kraków 2008 : [recenzja] Katarzyna Flader Danuta Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 179-183
Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II", Wojciech Kluj, Warszawa 2008 : [recenzja] Kamil Więsyk Wojciech Kluj (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2008 Wojciech Kluj s. 187-221