Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Theologica Varsaviensia
1992, Tom 30, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Przemówienie wygłoszone podczas Mszy Św. odprawionej w Akademii Teologii Katolickiej z okazji sympozjum pt. "Nuncjusz i nuncjatura w Kościele rzymskim", Warszawa, 26 lutego 1991 roku Józef Kowalczyk s. 5-8
Wysłannicy Kościoła w tekstach Nowego Testamentu Julian Warzecha s. 9-25
Oddani świętemu Piotrowi : milenium dokumentu "Dagome iudex" Marian Banaszak s. 27-36
Początki nuncjatury w Polsce Józef Mandziuk s. 37-45
Watykan a Polska w okresie II wojny światowej Franciszek Stopniak s. 47-61
Wielka karta społecznej nauki Kościoła : homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w ATK z okazji Sympozjum "Sto lat encykliki Rerum novarum" (maj 1991) Damian Zimoń s. 63-65
Wprowadzenie do Sympozjum "Sto lat encykliki Rerum novarum" Helmut Juros s. 67-68
Teologiczny wymiar encykliki Rerum novarum Andrzej Zuberbier s. 69-76
Niektóre elementy relektury "Rerum novarum" Piotr Jarecki s. 77-86
Metaetyczne refleksje wokół katolickiej nauki społecznej Helmut Juros s. 87-104
Główne kierunki teologii francuskiej od Soboru Watykańskiego II Joseph Doré Jerzy Klukowski s. 105-116
Niepokoje wokół sakramentalnej absolucji generalnej Alojzy Marcol s. 117-136
O powiązaniach polskiej teologii z Fryburgiem Andrzej Zuberbier s. 137-144
Wiodąca rola Słowa Bożego w kontemplacyjnym obcowaniu z Bogiem według Klemensa Aleksandryjskiego Józef Grzywaczewski s. 145-153
Na marginesie katalogu Archidiecezji Warszawskiej z roku 1935 Marian Stefanowski Waldemar Wojdecki s. 155-224
"Osobowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza", Maria Bogumiła Pecyna, Wrocław 1990 : [recenzja] Andrzej Buczel Maria Bogumiła Pecyna s. 225-228
Kronika wydziałów : I półrocze 1991 Antoni Lewek s. 229-251