Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
1983, Tom 21, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-5
Leczniczy charakter pokuty : z historii zagadnienia Zbigniew Sareło s. 7-35
Przewodnie idee posoborowej nauki o pokucie Szczepan Witold Kośnik s. 37-59
Interwencja melchickiego biskupa Eliasza Zoghby na Soborze Watykańskim II w sprawie powtórnych małżeństw chrześcijan rozwiedzionych Tadeusz Sikorski s. 61-120
Eksperymenty biomedyczne na człowieku Stefan Kornas s. 121-149
Eudajmonistyczny charakter etyki Władysława Biegańskiego Bogusław Skowroński s. 151-182
Rodzicielskie typy wychowania religijnego Janina Słomińska s. 183-207
Szamanizm północnoamerykański Tadeusz Dajczer s. 209-232
Problematyka "osoby" w Johanna Auera nauce o Bogu Teofil Wilski s. 233-260
Wkład czasopisma "Homiletyka" w rozwój teorii kaznodziejstwa polskiego na przełomie XIX i XX w. Waldemar Wojdecki s. 261-270
"Die soziale Entwicklung Israels in vorstaatlicher Zeit", Winfried Thiel, Berlin 1980 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon s. 271-272
"Die Bibel lesen : aber wie? : Eine kleine Anleitung zum Verstehen der Heiligen Schrift", Jacob Kremer, Stuttgart 1980 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Jacob Kremer (aut. dzieła rec.) s. 272-273
"Neues und Altes" : zur Orientierung in der augenblicklichen Situation der Kirche", Jacob Kremer, Otto Semmelroth, Josef Sudbrack, Freiburg-Basel-Wien 1974 : [recenzja] Józef Wiesław Rosłon Jacob Kremer (aut. dzieła rec.) Otto Semelroth (aut. dzieła rec.) Josef Sudbrack (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia : II Simposio Internacionale de Teologia de la Universidad de Navarra", Augusto Sarmiento, Eloy Tejero, Teodoro López, José Manuel Zumaquero, Pamplona 1980 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Teodoro López (aut. dzieła rec.) Augusto Sarmiento (aut. dzieła rec.) Eloy Tejero (aut. dzieła rec.) José Manuel Zumaquero (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny arcybiskupa Bogumiła w XVII wieku", według rękopisu Ossolineum 220 II wydał Bogdan Bolz, przypisy i indeks opracował Marian Aleksandrowicz, Poznań 1982 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Marian Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) Bogdan Bolz (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Jan Andrzej Próchnicki (1553-1633) : mecenas i bibliofil : szkice z dziejów kultury w epoce kontrreformacji", Mieczysław Gębarowicz, Kraków 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 283-286
"Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI-XVIII wieku : teksty i komentarze", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Spojrzenie na rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych", red. A. Podsiad, A. Szafrańska, Warszawa 1981 : [recenzja] Stefan Kornas A. Podsiad (aut. dzieła rec.) A. Szafrańska (aut. dzieła rec.) s. 288-290
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1982 Antoni Lewek s. 291-314