Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
2012, Tom 50, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 11-15
Vaticanum II : sobór eklezjologicznego przełomu Andrzej Choromański s. 17-54
Powszechne powołanie do ekumenii w nauczaniu Jana Pawła II Agata Skotnicka s. 55-70
Ekumeniczny charakter świętości rodziny w implikacjach soborowych i nauczaniu Jana Pawła II Jóżef Petrynowski s. 71-82
Jan Paweł II i Patriarcha Cyryl : ekumeniczne implikacje nauczania o prawach człowieka rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz Kościoła Rzymskokatolickiego Mariusz Spychalski s. 83-106
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" : perspektywa ekumeniczna Józef Budniak s. 107-119
Ofiarniczy charakter Eucharystii w bilateralnych dialogach doktrynalnych rzymsko-ewangelickich Wojciech Hanc s. 121-140
Ekumeniczny wymiar sakramentów służących komunii w dialogu prawosławno-anglikańskim Mariusz Piecyk s. 141-175
Rzeczywistość wiary w życiu i nauczaniu o. Aleksandra Mienia (1935-1990) Maksym Podhajski s. 177-188
Ojciec Paul Watson : apostoł jedności Kościoła Janusz Bujak s. 189-205
W poszukiwaniu kulturowego cohabitation dla współczesnej i przyszłej Europy : chrześcijaństwo, islam, judaizm Ryszard Czekalski s. 207-222
Profil maryjny Kościoła : eklezjologiczne implikacje nauczania papieży Paweł Borto s. 223-243
Benedykta XVI zmaganie o dialog z islamem Piotr Kaczmarek s. 245-262
"Kościół Syna Bożego : studium eklezjologii Czwartej Ewangelii", Henryk Witczyk, Kielce 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Lektyka Salomona : Biblia - symbol - interpretacja", Krzysztof Bardski, Warszawa 2011 : [recenzja] Dorota Muszytowska Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"The Book of Zechariah in the Gospel of John", Adam Kubiś, Pendé 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Adam Kubiś s. 269-272
"Pogrzeb chrześcijański : obrzędy, teologia, praktyka", "Studia liturgiczne", t. 8, Czesław Krakowiak, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Waleńdzik Czesław Krakowiak (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Eklezjalne kształty komunii", Marek Jagodziński, Radom 2012 : [recenzja] Marek Jagodziński Marek Tatar s. 278-283
"Fenomen sumienia", Dariusz Adamczyk (red.), Kielce 2012 : [recenzja] Marek Jagodziński Dariusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Wcielenie - osoba - zaangażowanie : Emanuela Mouniera personalizm chrześcijański", Krzysztof Witko, Lublin 2012 : [recenzja] Jacek Salij Krzysztof Witko (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Maximální křest’anství : Adolf KAjpr SJ a list Katolík", Vojtěch Novotný, Praha 2012 : [recenzja] Agnieszka Salamucha Vojtěch Novotný (aut. dzieła rec.) s. 289-295
"Powołanie lidera biznesu : refleksja", Papieska Rada Iustita et Pax 2012 : [recenzja] Krzysztof Kietliński s. 295-299
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW : styczeń-czerwiec 2012 Wojciech Kluj Magłorzata Madej s. 301-343