Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Theologica Varsaviensia
1986, Tom 24, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
Główne nurty kaznodziejstwa bpa Czesława Falkowskiego Czesław Oleksy s. 5-46
Bp Władysław Krynicki : życie i działalność homiletyczna Bolesław Kawczyński s. 47-77
Wkład pisarstwa ks. Wacława Kosińskiego w rozwój polskiej homiletyki Wiesław Wilk s. 79-116
Analiza egzegetyczno-teologiczna perykopy Joz 10, 12-15 Stanisław Gacek s. 117-144
Miejsce i rola pia exercitia w służbie Bożej Jerzy Stefański s. 145-170
Majątek kapituły kolegiackiej w Warszawie Ludwik Królik s. 171-200
Projekt kalendarza stałego : reformy ciąg dalszy Kazimierz Poray Chomicz s. 201-207
Melchizedek (NHC IX, 1) : wstęp, przekład z języka koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor s. 209-226
List do Laocydejczyków : wprowadzenie, tłumaczenie i komentarz Ryszard Rumianek s. 227-236
Spuścizna rękopiśmienna Jana Azora SJ (1536-1603) : nota bibliograficzno-historyczna Andrzej F. Dziuba s. 237-264
"Jasna Góra", Z. Bania, St. Kobielus, Warszawa 1983 : [recenzja] Roman Bartnicki Z. Bania (aut. dzieła rec.) St. Kobielus (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Istota i motywacja moralnego działania", J. Seifert, Opole 1984 : [recenzja] Stanisław Warzeszak J. Seifert (aut. dzieła rec.) s. 266-271
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1985 Antoni Lewek s. 273-300