Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Theologica Varsaviensia
2010, Tom 48, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żył, aby dzielić się dobrem Stanisław Dziekoński s. 4
Od Redakcji Jarosław A. Sobkowiak s. 9-12
Wiara i kultura : oświeceniowe korzenie kryzysu ich relacji Ignacy Bokwa s. 13-37
Kształtowanie się kulturowej świadomości Kościoła : rozwój relacji teologii i kultury Witold Kawecki s. 39-61
Teologia kultury : chrześcijańskiej, politycznej, wizualnej? Jan Stanisław Wojciechowski s. 63-73
Kultura materialna w przestrzeni duchowej (sakralnej) Elżbieta Mazur s. 75-82
Teologia ukryta w teatrze Katarzyna Flader s. 83-101
Teologiczno-religijny wymiar przekazu telewizyjnego Bartosz Wieczorek s. 103-112
Splot etyki i estetyki w ujęciu ciała w kulturze Dominika Żukowska s. 113-128
Teologiczne wątki w teorii sztuki Johna Deweya Dagmara Jaszewska s. 129-146
Wschód czy Zachód, stare czy nowe : dylematy rosyjskiej kultury religijnej w drugiej połowie XVII stulecia Norbert Mojżyn s. 147-162
Modernistyczna koncepcja tradycji chrześcijańskiej : od chrześcijaństwa poprzez katolicyzm ku religii ludzkości Józef Grzywaczewski s. 163-186
Miłość Boga i bliźniego : streszczenie i dopełnienie Dekalogu Andrzej F. Dziuba s. 187-204
Prymat biskupa rzymskiego w dialogu Stolicy Apostolskiej i Patriarchatu Konstantynopolskiego po Soborze Watykańskim II Veranika Harbuzova s. 205-222
"Deus semper maior : teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku", Kazimierz Pek, Lublin 2009 : [recenzja] Grzegorz Bartosik Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 223-231
"Maryja w liturgii i pobożności Kościoła", Jacek Nowak, Poznań 2009 : [recenzja] Jan Decyk Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Samuel Szymon Wierzchoński OP (ok. 1589-1642) jako teolog moralista", Cyprian Jan Wichrowicz, Kraków 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Cyprian Jan Wichrowicz (aut. dzieła rec.) s. 234-239
"Śladami Jezusa", Ryszard Rumianek, Warszawa 2009 : [recenzja] Józef Kulisz Ryszard Rumianek (aut. dzieła rec.) s. 239-242
"Antropologia integralna w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu", Henryk Majkrzak, Kraków 2006 : [recenzja] Jacek Salij Henryk Majkrzak (aut. dzieła rec.) s. 242-249
Kronika Wydziału Teologicznego : październik-grudzień 2009 Wojciech J. Kluj s. 251-272