Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Theologica Varsaviensia
1998, Tom 36, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7
Problem rozumienia pierwszej triady hierarchii kościelnej u Pseudo-Dionizego Areopagity Tomasz Stępień s. 9-17
"Gog z krainy Magog" (Ez 38,2) Ryszard Rumianek s. 19-24
Stary porządek niewoli grzechu i śmierci : człowiek przed przyjściem Chrystusa Wojciech Misztal s. 25-42
Ludzie Apokalipsy Bogusław Widła s. 43-49
Refleksja teologiczno-moralna z okazji 30-lecia encykliki "Humanae vitae" Paweł Placyd Ogórek s. 51-69
Podstawowe tezy metafizyczne amerykańskiego personalizmu Andrzej Jans s. 71-88
Mass-media w służbie ewangelizacji Antoni Lewek s. 89-98
Metodologia studiów biblijnych : podstawowe wiadomości bibliograficzne Michał Wojciechowski s. 99-111
Syllabus błędów Pius IX (papież) Michał Wojciechowski (tłum.) s. 113-118
Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte Grzegorz M. Bartosik s. 119-133
Status ludzkiego embrionu we współczesnych europejskich regulacjach Piotr Morciniec s. 135-143
Działalność Kościoła Katolickiego w Polsce w dziedzinie treźwości Józef Krasiński s. 145-167
Ryt zairski : przykład liturgii kontekstualnej Czesław Nadolski s. 169-175
"Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara", Ignacy Bokwa, Radom 1998 : [recenzja] Jacek Salij Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Dzieje Apostolskie : Listy św. Pawła", red. J. Frankowski, S. Mędala, Warszawa [b.r.] : [recenzja] Michał Czajkowski J. Frankowski (aut. dzieła rec.) S. Mędala (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Der Menschensohn in Markusevangelium", Ulrich Kmiecik, Würzburg 1997 : [recenzja] Jan Załęski Ulrich Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 182-187
"Der verfälschte Jesus : eine Kritik moderner Jesusbilder”, Roman Heiligenthal, Darmstadt 1997 : [recenzja] Jan Załęski Roman Heiligenthal (aut. dzieła rec.) s. 187-193
"Jesus und die Frauen : eine Verhältnisbestimmung nach den synoptischen Überlieferungen”, Helga Melzer-Keller, Freiburg-Basel-Wien... 1997 : [recenzja] Jan Załęski Helga Melzer-Keller (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Les Funérailles : les chrétiens face à la mort", Louis-Michel Renier, Paris 1997 : [recenzja] Jan Decyk Louis-Michel Renier (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku", Józef Jerzy Kopeć, Lublin 1997 : [recenzja] Jan Decyk Józef Jerzy Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Listy i wspomnienia z pracy misyjnej w Zambii (1935-1996)", Antoni Froch, Lublin 1997 : [recenzja] Janusz Gajda Antoni Froch (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Mission und Kirche in Sambia (1875-1944)", Aleksander Bejger, Frankfurt am Main 1996 : [recenzja] Janusz Gajda Aleksander Bejger (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Z kart Magisterium Kościoła", Józef Krasiński, Sandomierz 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Słownik Teologiczny", wydanie II rozszerzone, red. Andrzej Zuberbier, Katowice 1998 : [recenzja] Ignacy Bokwa Andrzej Zuberbier (aut. dzieła rec.) s. 208-211
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 1997 Jan Decyk s. 213-231