Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Studia Theologica Varsaviensia
2016, Tom 54, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław A. Sobkowiak s. 11-18
Antropologiczna kategoria wstrydu i jej nośność w pismach Nowego Testamentu Janusz Kręcidło s. 19-34
La "Vergogna" : annotazioni linguistiche per una ricerca nella Bibbia Stefano Tarocchi s. 35-48
Wstyd dobry i zły - z perspektywy teologicznomoralnej Tadeusz Zadykowicz s. 49-61
Wina i wstyd : analiza ligwistyczna jako prolegomena do nauczania Kościoła katolickiego z zakresu moralności Krystyna Długosz-Kurczabowa Krzysztof Kietliński s. 63-94
Koncepcja wstydu w pismach św. Tomasza z Akwinu oraz wybranych nurtach psychologii współczesnej Agnieszka Grabowska s. 95-113
Pedagogika wstydu - refleksja filozoficzna Maria M. Boużyk s. 115-131
Z kręgu wyobrażeń motywu wstydu w sztuce : wybrane zagadnienia w sztuce średniowiecznej europejskiej i polskiej Urszula Mazurczak s. 133-158
Artysta między godnością a zawstydzeniem : "impresje" nie tylko o dokonaniach artystycznych Henry Nadrowski s. 159-176
(Bez)wstyd w mediach, czyli "wszystko ujdzie" : refleksje nie do końca subiektywne Jerzy Jastrzębski s. 177-199
Wokół języka pism wizyjnych św. Hildegardy z Bingen Bartosz Wieczorek s. 201-222
Tomistyczna «révolution sexuelle» o. Adriano Olivy OP Artur Andrzejuk s. 223-247
"Kościół w Jezusie Chrystusie : chrystologiczno-pneumatologiczna geneza Kościoła", ks. Jan Królikowski, Kraków 2015 : [recenzja] Henryk Seweryniak Jan Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 249-251
"Chrystologia arabska : pierwsze syntezy wyzwań pochalcedońskie", Piotr Sękowski, Gliwice 2016 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Piotr Sękowski (aut. dzieła rec.) s. 252-256
"Religia przeżywana : katolicyzm i jego konteksty we współczesnej Ghanie", Anna Niedźwiedź, Kraków 2015 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Anna Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 256-266
"Teatr przeciwko śmierci : kryptoteologia Tadeusza Kantora", Katarzyna Flader-Rzeszowska, Warszawa 2015 : [recenzja] Henryk Seweryniak Katarzyna Flader-Rzeszowska (aut. dzieła rec.) s. 266-269
Kronika Wydziału teologicznego UKSW : lipiec-grudzień 2015 Rafał Bednarczyk s. 271-319