Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Theologica Varsaviensia
1992, Tom 30, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Przykazanie święcenia niedzieli Alojzy Morcol s. 5-26
Profetyczne aspekty encykliki "Centesimus annus" : poza granice socjalizmu i liberalizmu Aniela Dylus s. 27-41
Treści teologiczno-liturgiczne mszy pogrzebowej i w rocznicę śmierci w okresie wielkanocnym Jan Decyk s. 43-53
Nauka o odkupieniu św. Anzelma z Canterbury Adam Wójcikowski s. 55-87
Karla Rahnera teologia codzienności Zbigniew Nosowski s. 89-119
"Żydzi w Ewangelii Jana" Anna Kuśmirek s. 121-135
Nadzieja zbawienia dla wszystkich w świetle posłuszeństwa wiary Mieczysław Piotrowski s. 137-164
Magisterium Kościoła o powszechnej nadziei zbawienia Ignacy Bokwa s. 165-171
Zbiory zamku Carlsberg Zdzisław Ossowski s. 173-185
"Karl Rahners Christologie und heutige Fundamentalmoral", Engelbert Guggenberger, Innsbruck 1990 : [recenzja] Ignacy Bokwa Engelbert Guggenberger (aut. dzieła rec.) s. 187-191
Akcja nuncjatury polskiej Taduesz Krahel s. 191-195
"Neues Lexikon der christlichen Moral", Hans Rotter, Günter Virt, Innsbruck-Wien 1990 : [recenzja] Günter Virt Józef Zabielski Hans Rotter (aut. dzieła rec.) s. 195-198
Kronika wydziałów : rok akademicki 1991 Antoni Lewek s. 199-231