Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
1993, Tom 31, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-5
Życie i działalność ks. prof. dr hab. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego OFMObs. (1918-1993) Józef Mandziuk s. 7-17
Biblijna koncepcja przyszłości Zbigniew Niemirski s. 19-42
Autonomia sfery moralnej i jej uwarunkowania Seweryn Rosik s. 43-76
Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt-Mk Andrzej Kowalczyk s. 77-116
Ks. dr Norbert W. Höslinger doktorem honoris causa Wydziału Teologicznego ATK w dniu 8 grudnia 1992 Jan Łach s. 117-118
Uchwała Rady Wydziału Teologicznego ATK Roman Bartnicki s. 118-119
Podziękowanie Robert Höslinger s. 119-120
Duszpasterstwo biblijne : czym jest, czym powinno być, czym mogłoby być Norbert W. Höslinger s. 121-134
Jeremiasz jako wysłannik Boży Julian Warzecha s. 135-140
Wychowawcze znaczenie pobytu Izraelitów na pustyni w świetle Pwt 8 Franciszek Mickiewicz s. 141-156
Cnota roztropności w "Divinae institutiones" Laktancjusza Jerzy Wojtczak s. 157-163
Koncepcja teologii w ujęciu ks. prof. Stanisława Kamińskiego Wojciech Kamiński s. 165-188
Miłość miłosierna zasadą życia chrześcijańskiego Marian Graczyk s. 189-196
"Bera'ha et Eucharistie : la théologie des nouvelles prières eucharistiques à la lumière de la tradition euchologique juive“, Mieczysław Ozorowski, Fribourg 1992 : [recenzja] Mieczysław Ozorowski Jacek Salij s. 197-198
"Misterium paschalne w mszale rzymskim Pawła VI : studium liturgiczno-teologiczne euchologii okresu wielkanocnego", Jan Janicki, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Józef Kopeć Jan Janicki (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Treści uczestnictwa we Mszy Świętej w świetle formuł euchologicznych Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich : Niedziele Wielkiego Postu i Paschy", Adam Durak, Piła 1992 : [recenzja] Jerzy Józef Kopeć s. 202-205
"Francuska teologia rzeczywistości ziemskich : próba retrospekcji i interpretacji", Marian Graczyk, Warszawa 1992 : [recenzja] Alojzy Marcol Marian Graczyk (aut. dzieła rec.) s. 205-214
"Herausfonderung Schwangerschaftsabbruch : Fakten - Argumente - Orientierungen", J. Reiter, R. Keller (red.), Freiburg im Breisgau 1992 : [recenzja] Józef Zabielski R. Keller (aut. dzieła rec.) J. Reiter (aut. dzieła rec.) s. 214-217
"Etica latinoamericana", Luis Jose Gonzalez Alvarez, Bogota 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Luis Jose Gonzalez Alvarez (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"La Chiesa e la 'conquista' dell'America : Bartolome de Las Casas e la nuova evangelizzazione", M. Francis Orhant, Torino 1992 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba M. Francis Orhant (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"The Intellectual Origins of the European Information", Alister McGrath, Oxford 1987 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Alister McGrath (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"The Creative Suffering of God", Paul S. Fiddes, Oxford 1988 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Paul S. Fiddes (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Matthew's Community : the evidence of the special sayings material", Stephenson H. Brooks, Sheffield 1987 : [recenzja] Andrzej Kowalczyk Stephenson H. Brooks (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Kronika wydziałów : I półrocze 1992 Ignacy Bokwa s. 243-253