Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Studia Theologica Varsaviensia
2001, Tom 39, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobra materialne w służbie dóbr duchowych
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Redakcji s. 7-9
Życiorys naukowy ks. profesora Józefa Krasińskiego Ignacy Bokwa s. 11-14
Wiara w dialogu : ks. prof. dr hab. Józef Krasiński : człowiek - kapłan - teolog Ignacy Bokwa s. 15-20
Bóg : życie, miłość, komunia Edward Ozorowski s. 21-33
Bóg ofiary ekspiacyjnej czy egzystencjalnej? : Wokół teologii ofiary Chrystusa Zbigniew Kubacki s. 35-70
Koncepcja człowieka w komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa Renata Muszyńska s. 71-88
Transcendencja osoby w egzystencji ku nadziei według Paula Ricoeura Jarosław A. Sobkowiak s. 89-119
Doktrynalne konsekwencje antytrynitaryzmu Świadków Jehowy Edyta Marias s. 121-159
Dobra materialne w służbie dóbr duchowych Józef Zabielski s. 161-181
Publikacje księdza profesora Józefa Krasińskiego s. 183-209
Hebrajski tekst Księgi Syracha Bogdan W. Matysiak s. 211-220
"Ósmy dzień stworzenia? : Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej" : Sprawozdanie z I Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Marian Machinek s. 221-228
"Ewangelia umiłowanego ucznia", Antoni Paciorek, Lublin 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 228-233
"Rękopisy znad Morza Martwego : Qumran-Wadi Murabba'at - Masada - Nachal Chewer", Piotr Muchowski, Kraków 2000 : [recenzja]; "Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego", Piotr Muchowski, Kraków 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala Piotr Muchowski (aut. dzieła rec.) s. 234-241
"Naturwissenschaft und Theologie : Wissenchaftstheoretische Geschichtspunkte im Horizont religionspädagogischer Überlegungen", Martin Rothgangel, Göttingen 1999 : [recenzja] Andrzej Anderwald Martin Rothgangel (aut. dzieła rec.) s. 241-245
"Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych : studium liturgiczne", Jan Decyk, Warszawa 2000 : [recenzja] Alfred Dyr Jan Decyk (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"La liturgie des heures en Orient et en Occident : origine et sens de l'Office Divin", Robert Taft, [b.m.] 1991 : [recenzja] Jan Decyk Robert Taft (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Liturgia Domus Carissima : studium liturgiczne dedykowane Ks. Bogusławowi Nadolskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin", red. A. Durak, Warszawa 1998 : [recenzja] Jan Decyk A. Durak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Kto pyta nie błądzi : w kościele - w szkole - w rodzinie", Janusz Tarnowski, Toruń 1995 : [recenzja] Władysław Chaim Janusz Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Metafizyka w ekologii", Andrzej Maryniarczyk, Lublin 1999 : [recenzja] Stanisław Chrobak Andrzej Maryniarczyk (aut. dzieła rec.) s. 258-260
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2000 Ryszard Czekalski s. 261-280