Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
1980, Tom 18, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-8
Teologia a kultura Andrzej Zuberbier s. 9-19
Rozwój filozoficznej koncepcji człowieka Bronisław Dembowski s. 21-32
Urzeczywistnienie chrześcijaństwa w Kościele Katolickim Władysław Łydka s. 33-50
Rozwój wiary a katolickość objawienia według H. de Lubaca Stanisław Welenc s. 51-71
Religijne doznawanie przyrody i dziejów przez człowieka według Franciszka Sawickiego Zygmunt Pawłowicz s. 73-95
Pascha żydowska a chrześcijańska ofiara eucharystyczna Roman Bartnicki s. 97-124
"Śmierć Boga" w ujęciu Thomasa J. Altizera Tadeusz Mieszkowski s. 125-152
Z problematyki społecznej w prawosławiu Jan Pryszmont s. 153-165
Kapituła katedralna łucka od XV do XVIII wieku Ludwik Królik s. 167-188
Główne nurty kaznodziejstwa abpa Antoniego Szlagowskiego Waldemar Wojdecki s. 189-217
Św. Tomasza z Akwinu De rationibus fidei : wstęp, przekład, komentarz Jacek Salij s. 219-250
Studia nad historią diecezji i archidiecezji warszawskiej prowadzone na kierunku historii Kościoła ATK Hieronim Eug. Wyczawski s. 251-265
Sesja naukowa na temat metod badań zjawiska kaznodziejskiego Andrzej Zuberbier s. 267-271
"Sapientia Christiana" : nowy dokument o kościelnych uniwersytetach i wydziałach Franciszek Bogdan s. 273-285
Wokół problematyki nadzwyczajnych uzdrowień we współczesnym chrześcijaństwie R. Paciorkowski s. 289-292
"Analecta Cracoviensia", 9 (1977) : [recenzja] Edward Ozorowski s. 292-296
”Predigt als Rede : Über die Wechselwirkungen von Homiletik und Rhetorik”, Otto Gert, Stuttgart 1976 : [recenzja] Roman Bartnicki Otto Gert (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Verstehender Glaube", Heinrich Fries, Leipzig 1976 : [recenzja] Heinrich Fries Roman Karwacki s. 300-301
"Maria : Mutter der Kirche : zur Geschichte und Theologie des neuen liturgischen Marientitels", Walter Dürig, St. Ottilien 1979 : [recenzja] Roman Karwacki Walter Dürig (aut. dzieła rec.) s. 301-303
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : II semestr 1978 Waldemar Wojdecki s. 305-320