Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Theologica Varsaviensia
1977, Tom 15, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój tradycji w świetle konstytucji dogmatycznej "Dei verbum" Paweł Socha s. 3-23
Funkcja obrazu w przekazie biblijnym : obraz winnicy w Iz 5, 1-7 i w Ewangelii Andrzej Strus s. 25-54
Teologia ewangelistów w perykopach o wjeździe Jezusa do Jerozolimy Roman Bartnicki s. 55-76
Geneza Pawłowych dziękczynień listowych Andrzej Suski s. 77-112
Bp Teofan Pustelnik : moralista prawosławny (1815-1894) Jan Pryszmont s. 113-135
Doświadczenie religijne świata w religiach pozachrześcijańskich Tadeusz Dajczer s. 137-167
Dzieje Piotra : przekład z koptyjskiego Wincenty Myszor s. 169-175
Apokryficzna korespondencja króla Abgara z Chrystusem : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Marek Starowieyski s. 177-200
Tajne nauczanie w warszawskim seminarium duchownym w czasie okupacji Tadeusz Gogolewski s. 201-220
III Kongres Teologów Polskich : 14-16 IX 1976 r. Adam Kubiś s. 221-232
Wiarogodność wiary dzisiaj Konrad Waloszczyk s. 233-236
K. Rahnera podstawowy kurs wiary Edward Ozorowski s. 236-243
Tradycja a teologia Leonard Fic s. 243-249
Z problematyki monasteriologicznej Hieronim E. Wyczawski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Józefa Ledóchowska (aut. dzieła rec.) s. 253-265
“L’humanité de Dieu“, François Varillon, Paris 1974; “La souffrance de Dieu“, François Varillon, Paris 1975 : [recenzja] Marian Rusecki François Varillon s. 267-276
”Glaube an Erlösung : Konzepte der Soteriologie vom Neuen Testament bis heute”, Dietrich Wiederkehr, Freiburg i. Br. 1976 : [recenzja] Edward Ozorowski Dietrich Wiederkehr (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Grundkurs Moraltheologie", t.1, "Gesetz und Norm", Ambrosius K. Ruf, Freiburg i.Br. 1975 : [recenzja] Alojzy Marcoł Ambrosius K. Ruf (aut. dzieła rec.) s. 278-280
"Theologische Grenzfragen zur Biologie und Anthropologie : Information und Material für Religionsunterricht und Erwachsenenbildung", München 1973 : [recenzja] Stefan Kornas Fritz Rauh (aut. dzieła rec.) s. 281-285
"Graduał karmelitański z 1644 roku o. Stanisława ze Stolca", oprac. ikonogr. Tadeusz Chrzanowski, oprac. muzykol. Tadeusz Maciejewski, Warszawa 1976 : [recenzja] Henryk Piwoński Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 285-290
Kronika Wydziału Teologicznego ATK : I semestr 1976 Tadeusz Dajczer s. 291-309