Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Theologica Varsaviensia
2004, Tom 42, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Wspomnienie o ks. prof. dr hab. Tadeuszu Gogolewskim, wygłoszone na pogrzebie w dniu 19 września 2003 r. w Kościele Sióstr Wizytek Roman Bartnicki s. 11-14
Św. Tomasz z Akwinu wobec herezji antytrynitarnych w swoich komentarzach do listów św. Pawła Apostoła Wiesław Dąbrowski s. 15-49
Trynitarne podstawy Kościoła jako komunii Marek Jagodziński s. 51-79
Fenomenologia wiary i kultury Andrzej Kobyliński s. 81-103
Moralność globalna czy uniwersalna? : znaczenie hermeneutyki w dobie przemian Jarosław A. Sobkowiak s. 105-126
Piąta księga objawień niebieskich zwana Księgą Pytań św. Brygida Szwedzka Emilia Gutowska (aut. dzieła rec.) Adam Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 127-153
Intertekstualność a najbardziej znane metody analizy literackiej tekstów Pisma Świętego Stanisław Wypych s. 155-168
Wieloraka funkcja tabernakulum w Kościele Jan Decyk s. 169-182
"Przymierze i jego odnowa : studium z teologii biblijnej", Stanisław Wypych, Kraków 2003 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Wypych (aut. dzieła rec.) s. 183-189
"Słownik antropologii Nowego Testamentu", Bogusław Widła, Warszawa 2003 : [recenzja] Michał Czajkowski Bogusław Widła (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Die ästhetische Kraft der Sakramente", Hans-Joachim Höhn, Würzburg 2002 : [recenzja] Marek Jagodziński Hans-Joachim Höhn (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"L'uomo in confessione : la persona e l'azione del confessore e penitente", Giuseppe Sovernigo, Bologna 2003 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giuseppe Sovernigo (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Odnowa i rozwój polskiej teologii moralnej po soborze watykańskim II", Marek Niedźwiecki, Kraków 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Marek Niedźwiecki (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Wady ganione i cnoty zalecone w spuściznie kaznodziejskiej Samuela Wysockiego", Jacek Bąk, Kalisz 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jacek Bąk (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Status naukowy teologii pastoralnej : materiały z sympozjum polskich pastoralistów : Nysa, 8-9 października 2001 r.", Opole 2003 : [recenzja] Maciej Ostrowski s. 204-205
"Imkulturacja chrześcijaństwa w Zambii", Janusz Gajda, Warszawa 2000 : [recenzja] Stanisław Piłaszewicz Janusz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2003 Ryszard Czekalski s. 211-234