Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Theologica Varsaviensia
2013, Tom 51, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Krzysztof Filipowicz Jarosław Sobkowiak s. 11-15
Nieskończoność Boga w mistycznym zjednoczeniu Stanisław Urbański s. 17-34
Droga do synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji Czesław Parzyszek s. 35-52
Kościół i jego autorytet w duchowości ekumenicznej Marek Tatar s. 53-65
Kształtowanie podobieństwa do Boga w duchowym zjednoczeniu z Trójcą Świętą Ludwik Nowakowski s. 67-80
Kontemplacja według Mieczysława Gogacza Włodzimierz Gałązka s. 81-97
Nowa wizja ojcostwa duchowego w Kościele Andrzej Baran s. 99-124
Formacja ludzka i intelektualna przyszłych kapłanów Ryszard Selejdak s. 125-143
Elementy duchowości kapłańskiej w nauczaniu Benedykta XVI Bogusław Kozioł s. 145-163
Istota i przymioty wiary w świetle kazań bł. Honorata Koźmińskiego Grzegorz Matlak s. 165-193
Świętość według bl. Jakuba Alberionego Ryszard M. Tomaszewski s. 195-209
Bóg kieruje słowo do Abrahama : możliwości poznania drugiej Osoby boskiej w Starym Testamencie Tomasz Nawracała s. 211-229
Kontrowersja palamicka : spór św. Grzegorza Palamasa z Barlaamem Łukasz Leonkiewicz s. 231-246
Jakuba z Paradyża twórcza odpowiedź na kryzys scholastyki Karolina Ćwik s. 247-258
Człowiek jako „opus Dei" i jego powrót do Boga w myśli św. Hildegardy z Bingen Bartosz Wieczorek s. 259-284
Kultura w służbie moralnego rozwoju człowieka Marek Kluz s. 285-301
"Sakramentalität. Wesen und Wundedes Katholizismus", Karl-Heinz Menke, Regensburg 2012 : [recenzja] Adam Wojtczak Karl-Heinz Menke (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Chwalcie Boga w waszym ciele. Cz. II. Ciało i emocje - przeszkoda czy pomoc w wierze", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Jan Decyk Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Przewodnik po Mszy świętej", Jean-Denis Chalufour, Dębogóra 2012 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Jean-Denis Chalufour (aut. dzieła rec.) s. 313-316
Kronika Wydziału Teologicznego W. Kluj M. Madej s. 317-349