Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Theologica Varsaviensia
1966, Tom 4, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sacrum Poloniae Millennium s. 3
Treść przemówienia Jerzego Zawieyskiego o źródłach odrodzenia religijnego w Polsce w XIX wieku Jerzy Zawieyski s. 5-9
Powody i okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I Wincenty Urban s. 11-45
Ideologia kościelna i państwowa w ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich Janusz St. Pasierb s. 47-72
Problem tolerancji religijnej w Polsce w pierwszym okresie reformacji za Zygmunta Starego Henryk Rybus s. 73-99
Problem tolerancji religijnej w Polsce w pierwszym okresie reformacji za Zygmunta Starego Henryk Rybus s. 73-99
Życie narodowe w galicyjskiej szkole pierwszej połowy XIX w. Jan Charytański s. 101-137
Wpływ Polski na chrystianizację Skandynawii Gustaw Klapuch s. 139-165
Przesłanki humanistyczne katolickiej doktryny moralnej Stanisław Olejnik s. 167-194
Rola Żydów w historii zbawienia według Rzym 9-11 Jan Stępień s. 197-232
Zagadnienie wewnętrznej niesprzeczności i przydatności Scheebenowej łaski usynowienia Ignacy Różycki s. 233-267
Idea życia według pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju Józef Wiesław Rosłon s. 269-363
Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia : c.d. Joachim Bar s. 365-378
"Biblia i archeologia", J.A. Thompson, Warszawa 1965 : [recenzja] J.W. Rosłon J.A. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 379-381
"Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa", Daniel Rops, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] J.W. Rosłon Daniel Rops (aut. dzieła rec.) s. 381-383
Archeologia biblijna ostatniego pięciolecia w publikacjach O. Roberta Northa S.J. J.W. Rosłon s. 383-394
"Unter die Sünde verkauft : die Erbsünde in der Heiligen Schrift", Andre-Marie Dubarle, Düsseldorf 1963 : [recenzja] Andre-Marie Dubarle (aut. dzieła rec.) s. 394-397
"Antologia patrystyczna", Andrzej Bober, Kraków 1966 : [recenzja] Tadeusz Alfred Zajkowski Andrzej Bober (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Patrology", tom I-III, Johannes Quasten, Utrecht-Antwerp 1950, 1953, 1960 : [recenzja] Johannes Quasten T.A. Zajkowski s. 400-403
"Griechische Kirchenväter", Hans Freiherr von Campenhausen, Stuttgart 1960 : [recenzja] T.A. Zajkowski Hans Freiherr von Campenhausen (aut. dzieła rec.) s. 403-406
"Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku", Romuald Gustaw, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] H. R. Romuald Gustaw (aut. dzieła rec.) s. 406-410
"Z dziejów diecezji warmińskiej w. XVI : geneza braniewskiego Hozianum : przyczynek do zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564)", Jan Korewa, Poznań-Warszawa-Lublin 1965 : [recenzja] H. R. Jan Korewa (aut. dzieła rec.) s. 410-411
"Handbuch der Kirchengeschichte", t. I, "Con der Urgemeinde zur frühchristlichen Grosskirche", Hubert Jedin, Karl Baus, Freiburg 1963 : [recenzja] T.A. Zajkowski Karl Baus (aut. dzieła rec.) Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) s. 412-413
”Atlas de l’anitquité chretienne”, F. van de Meer, Paris-Bruxelle 1960 : [recenzja] T.A. Zajkowski F. van de Meer (aut. dzieła rec.) s. 413-414
"L'Islam", Youakim Moubarac, Casterman 1962 : [recenzja] Jerzy Nosowski Youakim Moubarac (aut. dzieła rec.) s. 414-416
"Aspects of Islamic Civilisation : as Depicted in the Original Texts", A.J. Arberry, London 1964 : [recenzja] Jerzy Nosowski A.J. Arberry (aut. dzieła rec.) s. 416-417
"Studia Warmińskie", tom I, Olsztyn 1964 : [recenzja] T. Z. s. 418-420
Kronika Uczelni Janusz A. Ihnatowicz T.A. Zajkowski s. 420-444