Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
2001, Tom 39, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Apologia autorytetu Piotra we wspólnocie Janowej : analiza retoryczna J 21,1-25 Stanisław Mędala s. 11-46
Teologia jako narzędzie "poznania uszczęśliwiającego" w "Compendium theologiae" świętego Tomasza z Akwinu Paweł Krupa s. 47-61
Myśl chrystologiczna w "Super Boetium de Trinitate" św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 63-86
"Kto zwycięży? : Ten, kto potrafi przyjąć dar" : antropologia encykliki Jana Pawła II "Dominum et vivificantem" Mateusz Przanowski s. 87-117
Objawienie jako Słowo Boże według G. Ebelinga Dariusz Kowalczyk s. 119-134
Homoseksualizm i prawda Ewangelii Andrzej Franciszek Dziuba s. 135-156
"Deklaracja moralności europejskiej" w Karcie Praw Podstawowych Jarosław A. Sobkowiak s. 157-175
Nieznany tekst wybitnego biblisty polskiego na temat Modlitwy Pańskiej Hubert Jerzy Kaczmarski s. 177-178
Polemika z manicheizmem w pismach Szenutiego z Atripe Roman Szmurło s. 195-202
Naukowa i publicystyczna działalność księdza Michała Sopoćki na polu krzewienia idei i kultu Miłosierdzia Bożego Henryk Ciereszko s. 203-220
"Pan jest moim światłem (Ps 27,1) : KSIĘGA PAMIĄTKOWA dla Księga Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę urodzin", zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Załęski Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Słowo Twoje jest Prawdą (J 17, 7) : księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin", zebrał i opracował W. Chrostowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Załęski W. Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 224-227
"Dwoje jednym ciałem w Chrystusie : o chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Kiernikowski Jan Załęski s. 227-228
"Eucharystia i jedność", Zbigniew Kiernikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Jan Załęski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Posługiwanie Ojcostwu Boga", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Załęski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Tajemnica Jezusa", Henryk Seweryniak, Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Kulisz Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Dogmatyka katolicka", t. 1, Czesław Stanisław Bartnik, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Kulisz Czesław Stanisław Bartnik (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Miłość za miłość : wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina", Krzysztof Cezary Kaucha, Lublin 2000 : [recenzja] Józef Krasiński Krzysztof Cezary Kaucha (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Hat Theologie Zukunft? : Ein Plädoyer für ihre Notwendigkeit", Heinrich Schmidinger, Innsbruck-Wien 2000 : [recenzja] Andrzej Anderwald Heinrich Schmidinger (aut. dzieła rec.) s. 243-247
"U źródeł Bożej Mądrości : życie i nauka Jezusa Chrystusa : materiały pomocnicze do nauki religii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej", Andrzej Dziuba, Warszawa 2000 : [recenzja] Danuta Jaguś Andrzej Anderwald (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : moralne aspekty opieki paliatywnej", Antoni Bartoszek, Katowice 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Antoni Bartoszek (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2000 Ryszard Czekalski s. 257-296