Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia Theologica Varsaviensia
1991, Tom 29, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Sympozjum ku czci ks. prof. Jana Pryszmonta : jubileuszowe dziękowanie Edward Ozorowski s. 5-7
Słowo wstępne Jan Łach s. 9-10
Twórczość naukowoteologiczna ks. prof. dra hab. Jana Pryszmonta Stanisław Olejnik s. 11-16
Wileński okres życia Jana Pryszmonta Edward Kisiel s. 17-24
Przesłanie starości Tadeusz Sikorski s. 25-32
"Dla wolności wyswobodził nas Chrystus" (Ga 5, 1) Jan Łach s. 33-46
Soteriologiczny ekskluzywizm u podstaw uniatyzmu Wacław Hryniewicz s. 47-59
Etyka powinności czy etyka decyzji? : Spór T. Stycznia z A. Krąpcem : próba zrozumienia Edward Kaczyński s. 61-77
Możliwość transcendentalnej metody w teologii moralnej Zbigniew Sareło s. 79-88
Problem podmiotu odpowiedzialności moralnej w obrębie struktur społecznych Aniela Dylus s. 89-101
Etyka serca Paweł Góralczyk s. 101-112
Profesor Bernard Häring : teolog moralista : wstępna synteza Alojzy Marcol s. 113-123
Pojęcie odosobnienia w doktrynie mistycznej mistrza Eckharta Stanisław Urbański s. 125-136
Neotomizm w teologii moralnej w ocenie magisterium Kościoła Franciszek Greniuk s. 137-149
"Przejąć i obrócić na nasz pożytek" : ojcowie Kościoła IV wieku wobec kultury antycznej Antoni Młotek s. 153-163
"Od moralności naiwnej do świadomej" : Alfonsa Auera wizja etosu chrześcijańskiego Zbigniew Teinert s. 165-175
Tajemnica Krzyża w pismach Szymona Stanisława Makowskiego (1610 Tadeusz Rogalewski s. 177-185
Elementy religijne etyki Gandhiego Marian Graczyk s. 187-197
Kościół jako podmiot chrześcijańskiego miłosierdzia w ujęciu papieża Jana Pawła II Józef Zabielski s. 199-208
Znaczenie sakramentu pokuty w życiu małżonków Henryk Skorowski s. 209-219
Formacja świeckich we współczesnych ruchach kościelnej odnowy Eugeniusz Weron s. 221-231
Eutanazja a miłość Anna Kapuściak s. 233-236
Międzynarodowe kolokwium dogmatyków fundamentalistów i kanonistów w Berlinie, w latach 1973-1989 Wolfgang Beinert Helmut Juros Lothar Ullrich s. 237-248
Spis publikacji naukowych ks. prof. dra hab. Jana Pryszmonta s. 249-256
"La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell'uomo e dei suoi diritti : interventi e giustificazione teologica", Szczepan T. Praśkiewicz, Roma 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Szczepan T. Praśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Możliwość uwzględnienia założeń systemowych etyki Dietricha von Hildebranda w teologii moralnej", Paweł Góralczyk, Poznań 1989 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Paweł Góralczyk (aut. dzieła rec.) s. 260-264
"Studi di cristologia Giovannea", Ignace de la Potterie, Genova 1986 : [recenzja] Jan Załęski Ignace de la Potterie (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"L'Evangelie de Luc : introduction et commentaire", Leopold Sabourin, Roma 1987 : [recenzja] Jan Załęski s. 269-273
    Zacytuj
  • Udostępnij
”L’oeuvre de Luc : études d’exegèse et de théologie”, François Bovon, Paris 1987 : [recenzja] Jan Załęski François Bovon (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Evangelium : Begriff und Gattung : ein Forschungsbericht", Hubert Jan Załęski Hubert Frankemölle (aut. dzieła rec.) s. 276-280
”Lazare : histoire d’un récit“, Alain Marchadour, Paris 1988 : [recenzja] Jan Załęski Alain Marchadour (aut. dzieła rec.) s. 280-284
"O Mszy Świętej dla Ciebie", Adam Durak, Warszawa 1990 : [recenzja] Jan Decyk Adam Durak s. 285-286
"Lexikon der katholischen Dogmatik", Wolfgang Beinert (red.), Freiburg-Basel-Wien 1987 : [recenzja] Roman Karwacki Wolfgang Beinert (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Texte zur Theologie", Wolfgang Beinert, Gerfried W. Hunold, Karl-Heinz Weger (red.), Graz-Wien-Köln 1989 : [recenzja] Roman Karwacki Wolfgang Beinert (aut. dzieła rec.) Gerfried W. Hunold (aut. dzieła rec.) Karl-Heinz Weger (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Człowiek, który widział wszystko : Ignacy Loyola, życie i dzieło", Candido de Dalmases, Kraków 1990 : [recenzja] Candido de Dalmases S. Obirek s. 291-292
Kronika Antoni Lewek s. 293-305