Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
2002, Tom 40, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-11
185 rocznica Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001) Stanisław Urbański s. 13-28
Katolickość Kościoła według "Super Boetium de trinitate" św. Tomasza z Akwinu Wiesław Dąbrowski s. 29-50
Teologiczna symbolika śpiewu według "Objaśnień psalmów" św. Augustyna Antonina Karpowicz s. 51-78
Troska o jedność i rozwój Kościoła w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Zygmunta Łozińskiego (1870-1932) Sławomir Mazur s. 79-100
Wychowanie do pracy czy wychowanie do bezrobocia? : Teologicznomoralna ocena zjawiska bezrobocia w Polsce Jarosław A. Sobkowiak s. 101-120
List Pseudo-Arysteasza Michał Wojciechowski s. 121-167
Stosunek do kultury stanowi część aktu teologicznego François Busquet Jarosław A. Sobkowiak (aut. dzieła rec.) s. 169-176
Sprawozdanie z Sympozjum "Duchowość kapłańska i zakonna trzeciego tysiąclecia" zorganizowanego przez Sekcję Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 09 maja 2001 r. Marek Szymula s. 181-184
"Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych", Wiesław Przyczyna, Kraków 2000 : [recenzja] Roman Bartnicki Wiesław Przyczyna (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz) : studium literacko-teologiczne", Waldemar Rakocy, Lublin 2000 : [recenzja] Roman Bartnicki Waldemar Rakocy (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Jezus Chrystus jako ARCHE : protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch-", Józef Kozyra, Katowice 2001 : [recenzja] Roman Bartnicki Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Q-Ewangelia Galilejska", Antoni Paciorek, Lublin 2001 : [recenzja] Roman Bartnicki Antoni Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"The Johannine Literature", Barnabas Lindars, Ruth B. Edwards, John M. Court, Sheffield 2000 : [recenzja] Stanisław Mędala John M. Court (aut. dzieła rec.) Ruth B. Edwards (aut. dzieła rec.) Barnabas Lindars (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Studien zur Literaturgeschichte des Alten Testaments", Otto Kaiser, Würzburg 2000 : [recenzja] Julian Warzecha Otto Kaiser (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Teologia prawa w Deuteronomium", Renata Jasnos, Kraków 2001 : [recenzja] Stanisław Wypych Renata Jasnos (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Czasy nowożytne wyzwaniem dla chrześcijaństwa", J. Kulisz, Warszawa 2001 : [recenzja] Dariusz Gardocki J. Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Studia Theologica" 1999, r. I; 2000, r. II; 2001 r. III : [recenzja] Józef Kulisz s. 215-218
"Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981) : co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?", red. Stefan Budzyński, Irena Burchacka, Adam Mazurek, Władysław Miziołek, Warszawa 2000 : [recenzja] Tadeusz Pikus Stefan Budzyński (aut. dzieła rec.) Irena Burchacka (aut. dzieła rec.) Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) Władysław Miziołek (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Jezus Chrystus w świetle Ewangelii synoptycznych", Janusz Czerski, Opole 2000 : [recenzja] Michał Czajkowski Janusz Czerski (aut. dzieła rec.) s. 220-222
"Protestanci i ekumenizm : wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności", Karol Karski, Warszawa 2001 : [recenzja] Michał Czajkowski Karol Karski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Teologia Kościoła katolickiej metropolii kijowskiej w końcu wieku XVI i w wieku XVII", Jarosław Moskałyk, Lublin 2001 : [recenzja] Michał Czajkowski Jarosław Moskałyk (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II", Andrzej Derdziuk, Lublin 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku", Sławomir Nowosad, Lublin 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Sławomir Nowosad (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Człowiek w dynamizmie cnoty : aktualność aretologii św. Tomasza z Akwinu w świetle pytania o podstawy moralności chrześcijańskiej", Mirosław Mróz, Toruń 2001 : [recenzja] Paweł Góralczyk Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 236-240