Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Theologica Varsaviensia
2004, Tom 42, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 8-11
Główne podstawy mariawityzmu w ujęciu arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego Edward Warchoł s. 13-25
Jak dzisiaj mówić o Sądzie? Marek Jagodziński s. 27-41
Tendencje współczesnej teologii sakramentu bierzmowania Dariusz Z. Skrok s. 43-70
Podstawy antropologiczne na drodze uświęcającej człowieka Marek Tatar s. 71-88
Mózgowe kryteria śmierci człowieka : analiza zagadnienia Jacek Norkowski s. 89-103
Eucharystia w życiu Kościoła : o encyklice Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" Józef Krasiński s. 105-126
Religie "drogami zbawienia" dla ich wyznawców : wokół ostatniej książki Jacquesa Dupuis Zbigniew Kubacki s. 127-147
Grzech społeczny w teologii Jana Pawła II Krystyna Czuba s. 149-160
Teologia obrzędów poświęcenia Kościoła i ołtarza Tadeusz Syczewski s. 161-170
Frazeoleksemy : opis i analiza translatoryczna Urszula Topczewska s. 171-186
"Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana", Franciszek Mickiewicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Jan Załęski Franciszek Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187-192
"Paulus lesen und verstehen : ein Leitfaden zur Biographie und Theologie des Apostels", Wolfgang Fenske, Stuttgart 2003 : [recenzja] Jan Załęski Wolfgang Fenske (aut. dzieła rec.) s. 192-198
"Einleitung in das Neue Testament", Udo Schnelle, Göttingen 2004 : [recenzja] Jan Załęski Udo Schnelle (aut. dzieła rec.) s. 198-203
"Pokarm i napój miłości : symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła", Krzysztof Bardski, Warszawa 2004 : [recenzja] Michał Wojciechowski Krzysztof Bardski (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Melchizedek redivivus in Qumran : Some Peculiarities of Messianic Ideas and Elements of Mysticism in the Dead Sea Scrolls", Igor R. Tantlevskij, Kraków-Mogilany 2004 : [recenzja] Michał Szczepaniak Igor R. Tantlevskij (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"From Symposium to Eucharist : the Banquet in the Early Christian World", Dennis E. Smith, Minneapolis 2003 : [recenzja] Mirosław Kiedzik Dennis E. Smith (aut. dzieła rec.) s. 211-216
"Tajemnica Boga i człowieka według Karla Rahnera", Krzysztof Góźdź, Lublin 2004 : [recenzja] Józef Kulisz Krzysztof Góźdź (aut. dzieła rec.) s. 216-218
"W tym, który umacnia : księga pamiątkowa ku czci J.E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku", red. Józef Zabielski, Białystok 2004 : [recenzja] Dominika Żukowska Józef Zabielski (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Eschatologia znaczy pełnia", Ignacy Bokwa, Sandomierz 2003 : [recenzja] Jolanta Ewartowska Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Religie w dobie pluralizmu i dialogu", red. Andrzej Wańka, Szczecin 2004 : [recenzja] Katarzyna Parzych Andrzej Wańka (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"Kommunikative Sakramententheologie", Hans Otmar Meuffels, Freiburg-Basel-Wien 1995 : [recenzja] Marek Jagodziński Hans Otmar Meuffels (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji", Andrzej Jeż, Tarnów 2002 : [recenzja] Marek Jagodziński Andrzej Jeż (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Sens et verité en théologie", Jean Ladrière, Paris 2004 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Jean Ladrière (aut. dzieła rec.) s. 231-233
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2003 Ryszard Czekalski s. 235-277