Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
2002, Tom 40, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 9-11
Księdzu Profesorowi Romanowi Murawskiemu SDB, wykładowcy, prodziekanowi i dziekanowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kazimierz Misiszek s. 13-26
Polskie dokumenty katechetyczne po soborze watykańskim II Ryszard Czekalski s. 27-45
Podmioty realizujące wychowawcze posłannictwo Kościoła w nauczaniu Piusa XII Stanisław Dziekoński s. 47-65
Liturgia i wychowanie Andrzej Turbacz s. 67-80
Naśladowanie Chrystusa : idea katechetyczna Piotr Tomasik s. 81-89
Parafia jako podstawowa wspólnota odpowiedzialna za katechizację w świetle dokumentów polskich synodów diecezjalnych po soborze watykańskim II Tomasz Lenczewski s. 91-104
Aktywność społeczna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Piotr Duksa s. 105-116
Nauczanie, wychowanie czy inicjacja celem katechezy przygotowującej do sakramentów? Anna Walulik s. 117-137
Jezus i córka Syrofenicjanki (Mk 7,24-30) : wyniesienie do godności dziecka Bożego Mariusz Rosik s. 139-145
Pieśń nad Pieśniami jako utwór liryczny : ustalenia genologiczne Kalina Wojciechowska s. 147-165
List Świętego Tomasza z Akwinu o sposobie studiowania : komentarz i tłumaczenie św. Tomasz z Akwinu Tomasz Pawlikowski (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Homo religiosus : podmiotowo-personalistyczne ujęcie fenomenu religijnego", Józef Krasiński, Sandomierz 2002 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Józef Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"El encuntro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego", Fidel Gonzalez Fernandez, Eduardo Chavez Sanchez, Jose Luis Guerrero Rosado, Mexico 2002 : [recenzja] Andrej F. Dziuba Fidel Gonzalez Fernandez (aut. dzieła rec.) Jose Luis Guerrero Rosado (aut. dzieła rec.) Eduardo Chavez Sanchez (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Wykładowca i wykład dogmatyki dziś Katarzyna Parzych s. 177-179
"U źródeł Bożej Miłości : życie i nauka Jezusa Chrystusa : materiały pomocnicze do nauki religii dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej", Andrzej Dziuba, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Lewandowski Andrzej Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 179-184
"Morale en désordre : un plaidoyer pour l'homme", Paul Valadier, Paris 2002 : [recenzja] Jarosław A. Sobkowiak Paul Valadier (aut. dzieła rec.) s. 184-188
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Ante Deum Stantes", red. S. Koperek, Kraków 2002 : [recenzja] Jan Decyk S. Koperek (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku : próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Kazimierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 192-196
"Dorobek naukowy pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : stan personalny na dzień 30 czerwca 2001 roku", t. 1-2, red. J. Decyk, J. Sobkowiak, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Graczyk J. Decyk (aut. dzieła rec.) J. Sobkowiak (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2001 Ryszard Czekalski s. 199-239