Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Theologica Varsaviensia
2003, Tom 41, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Człowiek drogą Kościoła Edward Ozorowski s. 11-21
Instytucja małżeństw "mistycznych" jako najbardziej kontrowersyjna innowacja w starokatolickim kościele mariawitów Edward Warchoł s. 23-38
Zagadnienie globalizacji religijnej w nauce Towarzystwa Teozoficznego Andrzej Wańka s. 39-71
Teologia a komunikacja Marek Jagodziński s. 73-102
Sztuka sakralna jako temat katechetyczny Stanisław Dziekoński s. 103-119
Znaczenie wyrażenia פּיח אלהים (bêt 'elohîm) w Rdz 28,17 i 28,22 Bogdan W. Matysiak s. 121-127
Opisy doznań emocjonalnych w Apokalipsie Janowej i ich funkcja kerygmatyczna Bogusław Widła s. 129-148
Zagadnienie istnienia bytu w "Questiones quodlibetales" IX Q.2, A.3 św. Tomasza z Akwinu : komentarz i tłumaczenie Tomasz Pawlikowski s. 149-160
Godność w komunikacji : communicatio, communicare, communitas Jarosław A. Sobkowiak s. 161-167
Człowiek jako "wyznacznik" duszpasterstwa w encyklikach społecznych Jana Pawła II Jacek Neumann s. 169-178
"1 Enoch 1 : a Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36, 81-108", George W.E. Nickelsburg, Minneapolis 2001 : [recenzja] Marek Parchem George W.E. Nickelsburg (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"The Book of Daniel : Composition and Reception", John J. Collins, Peter W. Flint (eds.), Leiden 2001 : [recenzja] Peter W. Flint Marek Parchem John J.q Collins (aut. dzieła rec.) s. 182-191
"Gott und Wirklichkeit : Lehrbuch der Fundamentaltheologie für Studierende und Religionslehrer", Wolfgang Klausnitzer, Regensburg 2000 : [recenzja] Andrzej Anderwald Wolfgang Klausnitzer s. 191-193
"Perosonalizm : prawda, dobro, piękno", Radom [b.r.] : [recenzja] Edward Ozorowski s. 193-198
"L'essenza del cristianismo", Bruno Forte, Milano 2002 : [recenzja] Dariusz Piskorski Bruno Forte (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Xenotransplantation : ethische und rechtliche Probleme", M. Quante, A. Vieth, Paderborn 2001 : [recenzja] Piotr Morciniec M. Quante (aut. dzieła rec.) A. Vieth (aut. dzieła rec.) s. 204-209
"Msza Święta", Bogusław Nadolski, Kraków 2003 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski s. 210-211
"Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998)", Sławomir H. Zaręba, Warszawa 2003 : [recenzja] Janusz Mariański Sławomir H. Zaręba (aut. dzieła rec.) s. 212-216
Kronika Wydziału Teologicznego : II półrocze 2002 Ryszard Czekalski s. 217-254