Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
1978, Tom 16, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzegetyczne problemy Łukaszowej Ewangelii dziecięctwa Jezusa Jan Łach s. 3-15
1 Kor 7, 12a w świetle patrystycznej i współczesnej egzegezy Jan Załęski s. 17-30
Wyjaśnianie w teologii Czesław Bartnik s. 31-44
Wkład teologii przedsoborowej do nauki Vaticanum II o chrzcie i bierzmowaniu Bogdan Brzuszek s. 45-67
Pojęcie ministerium świeckich według Y. Congara Marzenna Straszewicz s. 69-90
Ks. Jan Poszakowski : polski apologeta XVIII w. : życie i twórczość Edward Janikowski s. 91-109
Grecko-łaciński spór o komunię niemowląt Jacek Salij s. 111-138
Podstawowe założenia doktryny moralnej bp. Teofana Pustelnika Jan Pryszmont s. 139-163
Charytatywna działalność br. Alberta na Skałce w Krakowie (1888-1908) Janusz Zbudniewek s. 165-185
Benedyktyni tynieccy w latach 1939-1947 Marian Kanior s. 189-197
Józef i Asenet : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Andrzej Suski s. 199-240
Corpus Hermeticum VI i VII : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Wincenty Myszor s. 241-247
Konferencja o męczennikach Lyońskich z 177 r. : Lyon, 20-23 IX 1977 r. Marek Starowieyski s. 249-252
Wnioski z konferencji o męczennikach lyońskich Claude Mondésert M. Starowieyski (tłum.) s. 253-258
Inkunabuły w bibliotece reformatorów w Przemyślu Roman Nir s. 259-268
O warszawskim "Przeglądzie Katolickim" Hieronim E. Wyczawski s. 269-279
"L'annonce de l'Evangile : Introduction critique au Nouveau Testament", Xavier Leoun-Dufour, Charles Perrot, Tournai [3]1976 : [recenzja] Charles Perrot Jan Łach Xavier Leon-Dufour (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Ioannis Caesariensis presbyteri et grammatici Opera quae supersunt", edidit Marcellus Richard, appendicem suppediente Michaele Abineau, Turnhout-Leuven 1977 : [recenzja] Michael Aubineau Marek Starowieyski Marcellus Richard (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"William of Auvergine de Trinitate : an edition of the text with introduction", by Bruno Switalski, Toronto 1976 : [recenzja] Lucjan Balter Bruno Switalski (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Chrześcijaństwo bez religii?", Gustaw Thils, Warszawa 1975 : [recenzja] Tadeusz Pulcyn Gustaw Thils (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Metoda w teologii", Bernard J.F. Lonergan, Warszawa 1976 : [recenzja] Józef R. Maj Bernard J.F. Lonergan (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Restauracja diecezji krakowskiej w latach osiemdziesiątych XIX wieku", Stanisław Dobrzański, [w:] "Studia z historii Kościoła w Polsce", t. 3, Warszawa 1977 : [recenzja] Kazimierz Drzymala Stanisław Dobrzański (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Biblioteka przy Kościele św. Jakuba w Nysie", Józef Mandziuk, "Roczniki Biblioteczne" 20, 1976, s. 27-78; "Księgozbiór przy kościele św. Jakuba w Nysie : analiza zawartości", Józef Mandziuk, "Roczniki Biblioteczne" 20, 1976, s. 479-660 : [recenzja] Józef Mandziuk Zbigniew Skiełczyński s. 294-295
Kronika Wydziału Teologicznego ATK Marian Graczyk Andrzej Suski s. 297-316