Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Theologica Varsaviensia
2012, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Jarosław A. Sobkowiak s. 11-14
Współczesny ateizm : rodzaje, źródła, przykłady Maciej Bała s. 15-27
Nowa ewangelizacja w kontekście nowego ateizmu Janusz Królikowski s. 29-50
Niewiara jako wyzwanie dla nowej ewangelizacji Roman Kuligowski s. 51-59
Globalizacja jako wyzwanie kulturowe dla nowej ewangelizacji Ignacy Bokwa s. 61-81
Dobra nowina w czasach Nowej Ewangelizacji : wyzwania dla zakonów Jarosław A. Sobkowiak s. 83-104
Miejsce sakramentu pokuty i pojednania w Nowej Ewangelizacji Andrzej Derdziuk s. 105-124
Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce Krzysztof Pawlina s. 125-145
Nowy ateizm a nowa ewangelizacja : apostazja wśród młodzieży jako wyzwanie ewangelizacyjne cerkwi prawosławnej Adam Misijuk s. 147-161
Ateizm jako teologiczne i duszpasterskie wyzwanie dla Kościoła : ewangelicki punkt widzenia Dariusz Bruncz s. 163-169
Zagadka skuteczności apostołów w teologii św. Tomasza z Akwinu i bł. Johna Henry'ego Newmana Mateusz Przanowski s. 171-191
Nadprzyrodzona wizja szczęścia w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Karolina Ćwik s. 193-202
Koncepcja łaski w teologii Kościoła Wschodniego Diana Kulak s. 203-223
"Opera omnia : teologia liturgii : sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego", Joseph Ratzinger, Lublin 2012 : [recenzja] Andrzej Sylwanowicz Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Miejsce liturgii w nauczaniu pasterskim kard. Stefana Wyszyńskiego", Piotr Waleńdzik, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Decyk Piotr Waleńdzik (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Prezbiter jako sługa w świetle odnowionego po Soborze Watykańskim II Pontyfikału Rzymskiego", Paweł Cieślik, Sandomierz 2001 : [recenzja] Jan Decyk Krzysztof Filipowicz s. 231-235
"Lettera ai Romani : introduzione, versione, commento", Romano Penna, Bologna 2010 : [recenzja] Franciszek Mickiewicz Romano Penna (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Przenikanie światów : z życia pięciu wielkich religii", Tomasz Halik, Katowice 2012 : [recenzja] Andrzej Morka Tomasz Halik (aut. dzieła rec.) s. 239-244
"Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street", Krzysztof Kietliński Tomáš Sedláček s. 244-250
Kronika Wydziału Teologicznego UKSW : lipiec-grudzień 2011 Wojciech Kluj Małgorzata Madej s. 251-290