Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia Theologica Varsaviensia
1981, Tom 19, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedemdziesięciolecie urodzin Ks. Rektora Prof. Dr Hab. Jana Stępnia s. 3-4
Obraz pasterza na Starożytnym Wschodzie i w Biblii Ryszard Rumianek s. 5-20
Najnowsze próby wyjaśnienia przywileju Pawłowego Jan Załęski s. 21-34
Organizacja współczesnej teologii fundamentalnej Władysław Hładowski s. 35-42
Życie i twórczość Mikołaja z Mościsk (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 43-64
Zasady poznania teologii moralnej Mikołaja z Mościsk (1559-1632) Andrzej F. Dziuba s. 65-87
Odbicie idei soborowych w architekturze na przykładzie kościoła drogomyskiego : 1966-1969 Henryk Nadrowski s. 89-124
List Apostolski Papieża Jana Pawła II na 1600-lecie śmierci świętego Bazylego : Patres Ecclesiae Jan Paweł II Kazimierz Obrycki Jan Gajek (tłum.) Franciszek Starowieyski (tłum.) s. 125-145
Świętego Tomasza z Akwinu Sprostowanie błędów greckich (Contra errores Graecorum) : wstęp i przekład Jacek Salij s. 147-214
Jezus Chrystus normą moralności chrześcijańskiej Joachim Piegsa s. 215-228
Geneza i siła zobowiązująca konkretnych norm moralnych prawa naturalnego Joachim Piegsa s. 229-236
Przestrzeń człowieka Janusz St. Pasierb s. 237-252
Sprawozdanie z Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1976-1981 Wincenty Urban s. 253-258
Studia nad taoizmem religijnym Roman Malek s. 259-269
"Nowość przymierza Chrystusowego według listu do Hebrajczyków", Jan Szlaga, rozprawa habilitacyjna : Wydział Teologiczny KUL, Lublin 1979 : [recenzja] Jan Łach Jan Szlaga (aut. dzieła rec.) s. 269-273
"Metodologia per uno studio della teologia del Nuovo Testamento", Prsoper Grech, Giuseppe Segalla, Torino 1978 : [recenzja] Roman Bartnicki Giuseppe Segalla Prosper Grech (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Kirche und Theologie im 19. Jahrhundert", Göttingen 1975, ss. 206-271 : [recenzja] Roman Karwacki s. 276-282
"Divorzio, nuove nozze e penitenza nella chiesa primitiva", Giovanni Cereti, Bologna 1977 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Giovanni Cereti (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"La coppia e l'amore a dieci anni dall'Humanae vitae : Teologia e Antropologia a confronto a dieci anni dall'Humanae vitae", a cura di Charles G. Vella, Milano 1978 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba s. 286-293
"Bibliographie du judéo-christianisme", F. Manns, Jérusalem 1979 : [recenzja] Aleksander Kowalski F. Manns (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"The Literature of Theology : a Guide for Students and Pastors", John A. Bollier, Philadelphia 1979 : [recenzja] Roman Nir John A. Bollier (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"International Bibliography of the History of Religions : Bibliographie Internationale de l'Histoire des Religions 1973", Salih A. Alich, Leiden 1979 : [recenzja] Roman Nir Salih A. Alich (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Selected bibliography of sources : the Polish American Community in the Greater Buffalo", ed. by Ellen Marie Kuznicki, New York 1976 : [recenzja] Roman Nir Ellen Marie Kuznicki (aut. dzieła rec.) s. 303-305
Kronika Wydziału Teologicznego : II semestr 1979 Waldemar Wojdecki s. 307-320