Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Studia Theologica Varsaviensia
2003, Tom 41, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 7-9
Filozofia prawa czy filozofia osoby? : Refleksja nad książką kard. Zenona Grocholewskiego "La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II" Jarosław A. Sobkowiak s. 11-39
Neoplatońskie źródła problemu pochodzenia osób boskich Tomasz Stępień s. 41-58
Teologia Wielkiej Soboty Hansa Ursa von Balthasara Magdalena Cybulska s. 59-79
Mariologia w dobie feminizmu Ignacy Bokwa s. 81-95
Chrześcijańska odpowiedzialność społeczna Andrzej F. Dziuba s. 97-122
Betel w tradycjach literackich Księgi Rodzaju Bogdan W. Matysiak s. 123-137
Katolicka Ukraina-Rosja-Polska : do upadku totalitaryzmu Józef Krasiński s. 139-179
Audiowizualne środki przekazu a katechizacja Jacek Neumann s. 181-188
"The Trial of Jesus", Simon Légasse, London 1997 : [recenzja] Marek Skierkowski Simon Légasse (aut. dzieła rec.) s. 189-194
"Die Religion der ersten Christen : eine Theorie des Urchristentums", Gerd Theissen, Gütersloh 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Gerd Theissen (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"The Changing Faces of Jesus", Geza Vermes, London 2000 : [recenzja] Marek Skierkowski Geza Vermes s. 200-204
"Moralne przesłanie nowej ewangelizacji : wezwanie do odnowy Kościoła i świata", Krzysztof Jeżyna, Lublin 2002 : [recenzja] Paweł Góralczyk Krzysztof Jeżyna (aut. dzieła rec.) s. 204-210
"Teologia hymnów polskojęzycznej Liturgii Godzin : tom I : Okres Bożego Narodzenia", Sławomir Ropiak, Olsztyn 2001 : [recenzja] Krzysztof Filipowicz Sławomir Ropiak (aut. dzieła rec.) s. 210-212
"Historia kościoła katolickiego na Śląsku : tablice chronologiczne", tom 5 : Józef Mandziuk, Warszawa 2000 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Józef Mandziuk (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego : studium historyczno-pastoralne", Józef Budniak, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Czajkowski Józef Budniak (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Czy islam jest religią terrorystów?", Eugeniusz Sakowicz, Kraków 2002 : [recenzja] Wojciech Kluj Eugeniusz Sakowicz (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Forum Teologiczne", t. I, II i III, Olsztyn 2002 : [recenzja] Michał Wojciechowski s. 221-224
Kronika Wydziału Teologicznego : I półrocze 2002 Ryszard Czekalski s. 225-247