Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Studia Theologica Varsaviensia
2007, Tom 45, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 11-13
Księdzu Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiegmu z okazji objęcia urzędu metropolity białostockiego Roman Bartnicki s. 15-18
"W tym, który umacnia" : wprowadzenie do dorobku naukowego ks. abpa prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego Mieczysław Ozorowski s. 19-24
Wzór cierpliwości i wytrwałości : Hiob w literaturze apokryficznej Anna Kuśmirek s. 25-38
Od kultury nowożytności do kultury nowoczesności : wprowadzenie do problematyki Ignacy Bokwa s. 39-52
Maryja w Koranie i w tradycji muzułmańskiej : czy osoba Maryi może być pomostem między tymi dwiema wielkimi religiami? Grzegorz M. Bartosik s. 53-83
Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży Adam Skreczko s. 85-103
Dialog z niewierzącymi w myśli Bernharda Häringa Roman Kuligowski s. 105-121
Wykaz publikacji ks. abpa prof. dra hab. Edwarda Ozorowskiego Mieczysław Ozorowski s. 123-163
Świadczenie Miłosierdzia na wzór Boga jako kochającego ojca w perspektywie encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" Dariusz Adamczyk s. 165-193
Wybór fundamentalny jako droga chrześcijańskiej formacji Edward Torończak s. 195-208
Społeczna akcja likwidacji analfabetyzmu na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Hanna Markiewiczowa s. 209-222
"Miłość upodobania" drogą życia mistycznego według wskazań Marceliny Darowskiej Katarzyna Świerszcz s. 223-237
"Traktat o Maryi", Elżbieta Adamiak, "Traktat o Kościele", Andrzej Czaja, Warszawa 2006 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Elżbieta Adamiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Czaja (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Religijność katolików diecezji sandomierskiej : studium socjologiczne", Edward Marian Frankowski, Sandomierz-Stalowa Wola 2006 : [recenzja] Marek Marczewski s. 241-246
"Les enfantes des limbes : mort-nés et parents dans l'Europe chrétienne", Jacques Gélis, 2006 : [recenzja] Jan Decyk Jacques Gélis (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Le crépuscule du purgatoire", Guillaume Cuchet, Paris 2005 : [recenzja] Guillaume Cuchet Jan Decyk s. 250-253
"Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Anita Sklepkowska s. 253-259
"Praca : konsumpcjonizm i nowi ubodzy", Zygmunt Bauman, Kraków 2006 : [recenzja] Krzysztof Kietliński s. 259-264
"Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627)", Tadeusz Fitych, Opole 2005 : [recenzja] Józef Łupiński s. 264-266
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 2006 Ryszard Czekalski s. 267-301